Obróbka żebra skrzydła

Wiercenie, obróbka wykańczająca i zgrubna stopów aluminium przy wysokiej objętości wiórów w jednostce czasu i wysokiej trwałości narzędzia

Wraz z podłużnicami żebra skrzydeł tworzą podstawowy szkielet skrzydła samolotu i podczas eksploatacji samolotu są w sposób ciągły narażone na ogromne obciążenia. W celu zmniejszenia ciężaru i spokojnego przyjęcia trwałych obciążeń, stopy aluminium do przeróbki plastycznej są pierwszym wyborem w produkcji żeber skrzydeł.

Nasze bezpieczne rozwiązania narzędziowe nadają się do skrawania z dużymi prędkościami i znajdują zastosowanie w procesach obróbki, osiągając znakomite parametry.

1. Frez na płytki wymienne MaxiMill HPC/HSC

Frezowanie z dużymi prędkościami

 • System do frezowania kątowego 90° w obróbce zgrubnej i wykańczającej metali lekkich
 • Możliwe różne zastosowania frezu
 • ap maks. 18 mm
 • Duży zakres promienia naroża do 6,4 mm

2. Wiertło z pełnego węglika CCR-AL

Frezowanie trochoidalne

 • Pierwszy wybór do obróbki zgrubnej średniej wielkości kieszeni lub rowków w aluminium
 • Specjalny kształt ostrzy, perfekcyjnie dostosowany do frezowania trochoidalnego (CPC: circlep ower cutting)
 • Krawędzie skrawające z łamaczem wióra dla bezpiecznej ewakuacji wiórów przy dużej głębokości skrawania
 • Do frezowania do 5xD w zastosowaniach CPC

3. MaxiMill 491

Uniwersalna obróbka

 • Ekonomiczny dwustronny system do frezowania kątowego 90°
 • Szlifowana płytka wymienna z 8 ostrzami
 • Dzięki doskonałej jakości powierzchni obróbka zgrubna i wykańczająca może odbywać się z zastosowaniem tej samej płytki wymiennej

4. AluLine WR

Konwencjonalna obróbka zgrubna

 • Pierwszy wybór do obróbki zgrubnej małych kieszeni i konturów
 • Dopasowana geometria ostrza gwarantuje niewielkie siły skrawania, dzięki czemu można osiągnąć lepsze parametry i większą wydajność
 • Gatunek bez powłoki, z powłoką DLC lub z powłoką wielowarstwową PVD

Praktyczne przykłady

Frez na płytki wymienne MaxiMill HPC/HSC

 • Element konstrukcyjny: Element konstrukcyjny z aluminium
 • Zastosowanie: Obróbka kieszeni, frezowanie spiralne
 • Narzędzie: MHSC.32.R.03-11-H63A-63
 • Płytka wymienna: XDHT 11T316FR-27P H216T
Parametry skrawania CERATIZIT
Vc [m/min] 1250
fz [m/ząb] 0,15
ap [mm] 6
ae [mm] 20
Emulsja tak
Q [cm3/min] 671

Wiertło z pełnego węglika CCR-AL

 • Element konstrukcyjny: Element konstrukcyjny z aluminium
 • Zastosowanie: Frezowanie spiralne i trochoidalne kieszeni
 • Narzędzie: CCR-AL.SA.12,0.45°.Z4.R1,6.HB.L DLC
Parametry skrawania CERATIZIT
Vc [m/min] 400
fz [m/ząb] 0,36
ap [mm] 36
ae [mm] 2,4
Emulsja tak
Q [cm3/min] 1320

MaxiMill 491

 • Element konstrukcyjny: Element konstrukcyjny z aluminium
 • Zastosowanie: Frezowanie rowków, frezowanie kątowe
 • Narzędzie: A491.63.R.05-12
 • Płytka wymienna: SNHU 120412FR-F10 CTWN215
Parametry skrawania CERATIZIT
Vc [m/min] 3500
nmax [mm/ząb] 18000
fz [m/ząb] 0,20
vf w mm/min 18000
ap [mm] 5
ae [mm] 50
Emulsja tak
Q [cm3/min] 4500