Zgłoszenia zapotrzebowania na zakup

Tutaj znajduje się zestawienie wszystkich wewnętrznych zgłoszeń zapotrzebowania na zakup z Twojej firmy. Użytkownicy, którzy nie mają uprawnień do zamawiania artykułów, mogą skorzystać z tej funkcji, aby zgłosić zapotrzebowanie na zakup. Takie zgłoszenie może być następnie zatwierdzone lub odrzucone przez użytkownika z rozszerzonymi uprawnieniami. Zatwierdzone zgłoszenia zapotrzebowania na zakup mogą być następnie przekształcone w zamówienie.