Rodzaje zużycia wierteł HSS i VHM

Wykruszenia na rogach

Przyczyny

 • przedmiot obrabiany porusza się podczas wejścia wiertła (np. mocowanie przedmiotu nie jest optymalne) 
 • niewystarczające chłodzenie 
 • błąd ruchu obrotowego za duży

Rozwiązania

 • kontrola elementu mocującego, (kontrola łożyska wrzeciona) 
 • kontrola doprowadzania chłodziwa 
 • optymalizacja ruchu obrotowego

Wykruszenia na fazkach prowadzących

Przyczyny

 • niestabilny przedmiot obrabiany 
 • niewłaściwe obchodzenie się lub zły transport

Rozwiązania

 • kontrola mocowania przedmiotu obrabianego, kontrola stabilności narzędzia 
 • wykorzystanie oryginalnego opakowania do przechowywania i transportu

 

Wykruszenia na stopniach

Przyczyny

 • niewystarczająca stabilność 
 • oprawka mocująca niedokładna i słaba

Rozwiązania

 • kontrola uchwytu mocującego 
 • zastosowanie wysokoprecyzyjnych oprawek mocujących

Tworzenie się narostu

Przyczyny

 • zbyt mała prędkość skrawania
 • zatępienie krawędzi
 • niewystarczające chłodzenie

Rozwiązania

 • zwiększyć prędkośćc skrawania 
 • wybierz wiertło z ostrymi krawędziami skrawającymi 
 • kontrola doprowadzania chłodziwa

Wyszczerbienia na fazkach prowadzących

Przyczyny

 • przedmiot obrabiany porusza się pobczas wyjścia narzędzia; "sprężynowanie" 
 • niewystarczające chłodzenie

Rozwiązania

 • kontrola mocowania przedmiotu obrabianego 
 • kontrola chłodziwa, zwiększenie ciśnienia chłodziwa

Wyszczerbienia na głównej krawędzi skrawającej

Przyczyny

 • niestabilne warunki wiercenia 
 • obróbka przerywana 
 • przekroczona maksymalna szerokość zużycia

Rozwiązania

 • zoptymalizować przedmiot obrabiany i mocowania narzędzia 
 • zredukować posuw 
 • wymienić narzędzie wcześniej

Zużycie żłobkowe

Przyczyny

 • zbyt mała prędkość skrawania
 • niewystarczające chłodzenie

Rozwiązania

 • podwyższenie prędkości skrawania 
 • zwiększenie doprowadzania chłodziwa

Rozszczepienie kąta natarcia

Przyczyny

 • za mały posuw
 • wiertło "ucieka"

Rozwiązania

 • zwiększyć posuw
 • ruch obrotowy; 0,02 mm

Nadmierne zużycie powierzchni przyłożenia krawędzi skrawającej

Przyczyny

 • prędkość skrawania za duża
 • za mały posuw
 • niewystarczające chłodzenie
 • wiercenie z dwóch stron lub obróbka przerywana na wyjściu

Rozwiązania

 • zredukować prędkość skrawania 
 • zwiekszyć posuw 
 • lepsze chłodziwo (więcej środka, zwiększenie ciśnienia, rozmieszczenie dysz)
 • kontrola wyjścia wiertła

kontrola wyjścia wiertła

Przyczyny

 • prędkość skrawania za duża 
 • ciśnienie chłodziwa za niskie
 • wiertło "ucieka"

Rozwiązania

 • zredukować prędkość skrawania, zwiększyć posuw 
 • zwiekszyć ciśnienie chłodziwa 
 • ruch obrotowy; 0,02 mm