Pełna kontrola procesu z systemem ToolScope

Cyfrowe monitorowanie Państwa produkcji

Niezawodny podgląd Państwa procesów

CERATIZIT wyznacza kierunki cyfrowej przyszłości w obróbce skrawaniem. Centralnym elementem jest  tu system monitorowania i sterowania ToolScope. Podczas procesu produkcji system stale rejestruje  sygnały z obrabiarki. Dane te są następnie wizualizowane i wykorzystywane do monitorowania i sterowania obrabiarką.

 • ToolScope rejestruje, wizualizuje i analizuje dane z procesu
 • Niezgodności są identyfikowane w czasie rzeczywistym
 • Dzięki ToolScope mogą Państwo ingerować w procesy produkcji w sposób zautomatyzowany
 • Monitorowany jest stan obrabiarki dla celów jej utrzymania
 • W przypadku kolizji zderzeniowych wyzwalane jest awaryjne zatrzymanie obrabiarki (airbag obrabiarki)
 • Można zapobiegać przeciążeniu narzędzia i obrabiarki
 • Analiza trwałości narzędzia
  (rejestrowane są dane dotyczące wykorzystania narzędzia) 
 • Analiza pracy obrabiarki
  (analiza czasów przestojów oraz ich przyczyn)
 • 100-procentowa kontrola przedmiotu obrabianego:
  dokumentowane są krytyczne parametry procesu (zapewnienie jakości)

Kontrola procesu

TS-PM: Monitorowanie procesu

ToolScope uczy się automatyczne optymalnego przebiegu procesu i reaguje na niezgodności obróbki.

 • Identyfikuje złamania narzędzia
 • Zmniejsza szkody pośrednie na narzędziu, przedmiocie obrabianym i obrabiarce
 • Szybkie i łatwe dopasowanie procesów produkcji
 • Umożliwia bezobsługową produkcję dzięki 100-procentowej kontroli przedmiotów obrabianych

TS-WEAR: Identyfikacja zużycia

ToolScope identyfikuje zużyte narzędzia na podstawie średniej siły procesu W ten sposób może być wykorzystana w pełni rezerwa narzędzia.

 • Redukuje koszty narzędzia / złamania narzędzia
 • Zwiększa dostępność obrabiarki
 • Optymalizuje wykorzystanie narzędzia

TS-AFC: Adaptacyjna regulacja posuwu 

Regulacja posuwu przyspiesza proces tam, gdzie jest to bezpieczne, i chroni jednocześnie narzędzie poprzez wychwytywanie jego szczytowych obciążeń.

 • Redukuje czasy cykli i chroni przed przeciążeniami
 • Zwiększa trwałość narzędzia
 • Zwiększa dostępność obrabiarki

Ochrona obrabiarki

CD: Monitorowanie kolizyjności narzędzia 

Funkcja monitorowania kolizyjności narzędzia identyfikuje za pomocą czujnika przyspieszenia kolizje zderzeniowe w ruchu szybkim. W czasie krótszym od 1 ms inicjowane jest awaryjne zatrzymanie obrabiarki. Tym samym funkcja zapobiega powstaniu większych szkód.

 • Obniża koszty naprawy
 • Skraca czasy przestoju obrabiarki
 • Dokumentuje kolizje

TS-CM: Monitorowanie stanu

W tej funkcji rejestrowany jest aktualny stan obrabiarki. W ten sposób można zwizualizować trendy stanu obrabiarki. Obserwacja trendów ułatwia pracownikom działu utrzymania przeprowadzanie niezbędnych czynności.

 • Identyfikuje odpowiednio wcześnie uszkodzone łożyska na osiach i wrzecionach
 • Wspomaga planowanie czynności działu utrzymania i wyszukiwanie błędów

Dokumentacja i digitalizacja

TS-TCLog: Dziennik wymiany narzędzia

Rejestruje wykorzystanie narzędzia na podstawie wskazań licznika ilości i czasu, w celu ograniczenia pracy administracyjnej. Analiza niezgodności w zakresie trwałości narzędzia pozwala na ustalenie potencjałów optymalizacji.

TS-MDA: Analiza parametrów obrabiarki

Rejestruje parametry eksploatacyjne obrabiarki i zapisuje je w celu dalszej analizy. Parametrami eksploatacyjnymi są na przykład czasy przestojów obrabiarki i ich przyczyny. Analiza  tych danych umożliwia znaczne zwiększenie produktywności.

TS-QRep: Dokumentacja jakości

Monitorowanie parametrów i tworzenie dokumentacji w czasie rzeczywistym jako dowód jakości dla procesów krytycznych. Wspomagane są również specjalne normy nadzoru lotniczego „GEP11TF12” i „MTV548-4” w celu zapewnienia wysokich standardów jakości.

TS-Connect: Funkcje sieciowe

Połączenie ToolScope z firmową siecią umożliwia automatyczny transfer danych na serwer lub dysk sieciowy. Gwarantuje to długoterminowe przechowywanie danych, automatyczne tworzenie kopii zapasowych i zdalny dostęp.

Automatyzacja Państwa produkcji dzięki połączeniu unikalnych rozwiązań cyfrowego monitoringu:

 • ToolScope (bezpośrednie połączenie z obrabiarką)
 • spike®_mobile (precyzyjne urządzenie pomiarowe)

Korzyści wynikające z połączenia tych systemów cyfrowych:

 • Precyzyjny sygnał kontrolny (nawet przy małych siłach)
 • Monitorowanie procesu na żywo w celu jego zabezpieczenia
 • Bezpośredni feedback z obrabiarki

ToolScope doskonale spełnia indywidualne wymagania, co pokazuje ten przykład z praktyki klienta:

1.  Redukcja czasu cyklu do 15%

 • Obróbka wykańczająca z adaptacyjną regulacją posuwu

2. Zwiększone bezpieczeństwo procesu do 25%

 • Przetaczanie i pogłębianie przyłącza paliwa z funkcją monitorowania procesu

3. Zwiększenie trwałości narzędzia do 30%

 • Różne obróbki wierceniem, toczeniem i frezowaniem z funkcją monitorowania zużycia narzędzia
 • Optymalna trwałość narzędzia
 • Dodatkowe wykorzystanie narzędzia dzięki ToolScope Funkcja monitorowania zużycia narzędzia w ToolScope umożliwia bezpieczne wykorzystanie rezerw narzędzia
Nasz serwis, Państwa korzyści
 • Funkcje ToolScope dopasowane indywidualnie do Państwa potrzeb
 • Opieka na miejscu podczas wdrażania nowych procesów i detali
 • Zawsze na bieżąco dzięki szkoleniom i aktualizacjom oprogramowania

ToolScope monitoruje i dokumentuje produkcję komponentów do turbin silników odrzutowych

Przeczytaj informacje, dotyczące naszych sukcesów w zastosowaniu systemu monitorowania ToolScope w przemyśle lotniczym.

Why not also take a look at our 5th episode of THE CUT by CERATIZIT, where we talk about how you can achieve full control over production processes with our digital monitoring tool ToolScope.

Watch the video to see our X5G-Z vice compared to a competitive vice. We proved the functionality of the dampers with a vibration sensor which is evaluated in ToolScope. The aim was to achieve the best possible surfaces with the 5-axis vice, heavy duty chuck with SilverLine cutter and with the process monitoring tool Toolscope.