Pełna kontrola procesu z systemem ToolScope

Cyfrowe monitorowanie Państwa produkcji

Niezawodny podgląd Państwa procesów

CERATIZIT wyznacza kierunki cyfrowej przyszłości w obróbce skrawaniem. Centralnym elementem jest  tu system monitorowania i sterowania ToolScope. Podczas procesu produkcji system stale rejestruje  sygnały z obrabiarki. Dane te są następnie wizualizowane i wykorzystywane do monitorowania i sterowania obrabiarką.

 • ToolScope rejestruje, wizualizuje i analizuje dane z procesu
 • Niezgodności są identyfikowane w czasie rzeczywistym
 • Dzięki ToolScope mogą Państwo ingerować w procesy produkcji w sposób zautomatyzowany
 • Monitorowany jest stan obrabiarki dla celów jej utrzymania
 • W przypadku kolizji zderzeniowych wyzwalane jest awaryjne zatrzymanie obrabiarki (airbag obrabiarki)
 • Można zapobiegać przeciążeniu narzędzia i obrabiarki
 • Analiza trwałości narzędzia
  (rejestrowane są dane dotyczące wykorzystania narzędzia) 
 • Analiza pracy obrabiarki
  (analiza czasów przestojów oraz ich przyczyn)
 • 100-procentowa kontrola przedmiotu obrabianego:
  dokumentowane są krytyczne parametry procesu (zapewnienie jakości)

Kontrola procesu

TS-PM: Monitorowanie procesu

ToolScope uczy się automatyczne optymalnego przebiegu procesu i reaguje na niezgodności obróbki.

 • Identyfikuje złamania narzędzia
 • Zmniejsza szkody pośrednie na narzędziu, przedmiocie obrabianym i obrabiarce
 • Szybkie i łatwe dopasowanie procesów produkcji
 • Umożliwia bezobsługową produkcję dzięki 100-procentowej kontroli przedmiotów obrabianych

TS-WEAR: Identyfikacja zużycia

ToolScope identyfikuje zużyte narzędzia na podstawie średniej siły procesu W ten sposób może być wykorzystana w pełni rezerwa narzędzia.

 • Redukuje koszty narzędzia / złamania narzędzia
 • Zwiększa dostępność obrabiarki
 • Optymalizuje wykorzystanie narzędzia

TS-AFC: Adaptacyjna regulacja posuwu 

Regulacja posuwu przyspiesza proces tam, gdzie jest to bezpieczne, i chroni jednocześnie narzędzie poprzez wychwytywanie jego szczytowych obciążeń.

 • Redukuje czasy cykli i chroni przed przeciążeniami
 • Zwiększa trwałość narzędzia
 • Zwiększa dostępność obrabiarki

Ochrona obrabiarki

CD: Monitorowanie kolizyjności narzędzia 

Funkcja monitorowania kolizyjności narzędzia identyfikuje za pomocą czujnika przyspieszenia kolizje zderzeniowe w ruchu szybkim. W czasie krótszym od 1 ms inicjowane jest awaryjne zatrzymanie obrabiarki. Tym samym funkcja zapobiega powstaniu większych szkód.

 • Obniża koszty naprawy
 • Skraca czasy przestoju obrabiarki
 • Dokumentuje kolizje

TS-CM: Monitorowanie stanu

W tej funkcji rejestrowany jest aktualny stan obrabiarki. W ten sposób można zwizualizować trendy stanu obrabiarki. Obserwacja trendów ułatwia pracownikom działu utrzymania przeprowadzanie niezbędnych czynności.

 • Identyfikuje odpowiednio wcześnie uszkodzone łożyska na osiach i wrzecionach
 • Wspomaga planowanie czynności działu utrzymania i wyszukiwanie błędów

Dokumentacja i digitalizacja

TS-TCLog: Dziennik wymiany narzędzia

Rejestruje wykorzystanie narzędzia na podstawie wskazań licznika ilości i czasu, w celu ograniczenia pracy administracyjnej. Analiza niezgodności w zakresie trwałości narzędzia pozwala na ustalenie potencjałów optymalizacji.

TS-MDA: Analiza parametrów obrabiarki

Rejestruje parametry eksploatacyjne obrabiarki i zapisuje je w celu dalszej analizy. Parametrami eksploatacyjnymi są na przykład czasy przestojów obrabiarki i ich przyczyny. Analiza  tych danych umożliwia znaczne zwiększenie produktywności.

TS-QRep: Dokumentacja jakości

Monitorowanie parametrów i tworzenie dokumentacji w czasie rzeczywistym jako dowód jakości dla procesów krytycznych. Wspomagane są również specjalne normy nadzoru lotniczego „GEP11TF12” i „MTV548-4” w celu zapewnienia wysokich standardów jakości.

TS-Connect: Funkcje sieciowe

Połączenie ToolScope z firmową siecią umożliwia automatyczny transfer danych na serwer lub dysk sieciowy. Gwarantuje to długoterminowe przechowywanie danych, automatyczne tworzenie kopii zapasowych i zdalny dostęp.

Automatyzacja Państwa produkcji dzięki połączeniu unikalnych rozwiązań cyfrowego monitoringu:

 • ToolScope (bezpośrednie połączenie z obrabiarką)
 • spike®_mobile (precyzyjne urządzenie pomiarowe)

Korzyści wynikające z połączenia tych systemów cyfrowych:

 • Precyzyjny sygnał kontrolny (nawet przy małych siłach)
 • Monitorowanie procesu na żywo w celu jego zabezpieczenia
 • Bezpośredni feedback z obrabiarki

ToolScope doskonale spełnia indywidualne wymagania, co pokazuje ten przykład z praktyki klienta:

1.  Redukcja czasu cyklu do 15%

 • Obróbka wykańczająca z adaptacyjną regulacją posuwu

2. Zwiększone bezpieczeństwo procesu do 25%

 • Przetaczanie i pogłębianie przyłącza paliwa z funkcją monitorowania procesu

3. Zwiększenie trwałości narzędzia do 30%

 • Różne obróbki wierceniem, toczeniem i frezowaniem z funkcją monitorowania zużycia narzędzia
 • Optymalna trwałość narzędzia
 • Dodatkowe wykorzystanie narzędzia dzięki ToolScope Funkcja monitorowania zużycia narzędzia w ToolScope umożliwia bezpieczne wykorzystanie rezerw narzędzia
Nasz serwis, Państwa korzyści
 • Funkcje ToolScope dopasowane indywidualnie do Państwa potrzeb
 • Opieka na miejscu podczas wdrażania nowych procesów i detali
 • Zawsze na bieżąco dzięki szkoleniom i aktualizacjom oprogramowania

ToolScope monitoruje i dokumentuje produkcję komponentów do turbin silników odrzutowych

Przeczytaj informacje, dotyczące naszych sukcesów w zastosowaniu systemu monitorowania ToolScope w przemyśle lotniczym.

Why not also take a look at our 5th episode of THE CUT by CERATIZIT, where we talk about how you can achieve full control over production processes with our digital monitoring tool ToolScope.

Note: language of episode is English.