ToolScope monitoruje i dokumentuje produkcję komponentów do turbin silników odrzutowych.

Aby móc zapewnić pełne bezpieczeństwo w przemyśle lotniczym, procesy produkcyjne muszą spełniać wiele surowych norm. W celu zmniejszenia nakładu pracy ręcznej, związanego z dokumentowaniem produkcji, poddostawca przemysłu lotniczego stawia na nasz system pomocy ToolScope – dla dodatkowej oszczędności czasu i niezawodności procesu!

Normy dotyczące konstrukcji samolotu i jego komponentów są bardzo surowe i muszą być bezwarunkowo spełnione oraz udokumentowane. „Poddostawca, który z powodzeniem pokonał te przeszkody i stał się jednym ze stałych dostawców firm lotniczych, chciał zredukować ogromny nakład pracy ręcznej, związany z badaniem i dokumentowaniem. Dlatego też poszukiwał systemu monitorowania procesów, który spełniałby również normy lotnicze GEP11TF12 oraz MTV548-4. Rozwiązaniem pojawiło się w formie naszego ToolScope”, wyjaśnia Marc Rottschäfer, Sales & Application Lead/Digital Solutions w CERATIZIT.

Kontrola w czasie rzeczywistym chroni obrabiany detal i obrabiarkę

Wspomniany poddostawca produkuje m.in. koła sprężarek do silników turboodrzutowych, tzw. bliski (blade integrated disk), wykonane ze stopu niklowo-chromowego Inconel® 718. „Aby uniknąć kosztownych błędów w procesie produkcji, niezawodny monitoring w czasie rzeczywistym za pomocą ToolScope jest ważnym czynnikiem jakości. System ostrzega przed przedwczesnym zużyciem lub nawet pęknięciem narzędzia i w ten sposób chroni obrabiarkę i obrabiany przedmiot", mówi Marc Rottschäfer. 

Przede wszystkim jednak wszystkie centra obróbcze wykorzystywane do produkcji blisków musiały zostać wyposażone w system CERATIZIT ToolScope, jak również w układ czujników do monitorowania chłodziwa. Wyzwaniem było to, że obrabiarki pochodziły z lat 2007 do 2020 i w związku z tym miały różne sterowniki i wersje oprogramowania. Mimo to udało się zintegrować wszystkie obrabiarki na tej samej platformie do obsługi ToolScope. Użytkownik jest zadowolony: Każdą obrabiarkę obsługuje się tak samo pod względem monitorowania procesu.

Urządzenie ToolScope z bezpośrednim złączem do obrabiarki
Blisk do zastosowania w turbinach silników odrzutowych: Obróbka otworów była monitorowana w systemie ToolScope.

Moduły ToolScope do tworzenia cyfrowej dokumentacji

ToolScope składa się z różnych wzajemnie połączonych modułów, spełniających różne zadania monitorowania. „Dla naszego klienta ważne było, aby w porę wykryć pęknięcia narzędzi i w ten sposób ograniczyć szkody pośrednie na narzędzia, przedmiocie obrabianym i obrabiarce. Do tego zadania stosujemy moduł TS-PM (monitorowanie procesu), który umożliwia nawet bezobsługową produkcję dzięki 100-procentowej kontroli obrabianych detali”, mówi Marc Rottschäfer. Moduł ten został rozszerzony dla norm lotniczych GEP11TF12 i MTV548-4. W tym przypadku monitorowane są: moment obrotowy wrzeciona, moment obrotowy osi posuwu, prędkość obrotowa wrzeciona, ciśnienie i przepływ chłodziwa.

Moduł TS-QRep (dokumentacja jakości) wspomaga monitorowanie i dokumentowanie w czasie rzeczywistym procesów krytycznych. „Aby zapewnić wysokie standardy lotnictwa, poddostawca musi być w stanie przedstawić kompletną dokumentację jakościową. Moduł TS-QRep zapisuje na przykład plik PDF jako dowód jakości, generuje obraz procesu i zapisuje informacje o procesie, takie jak numer seryjny, numer narzędzia i znacznik czasu. Ponadto dzięki temu modułowi można również udokumentować skrupulatne przestrzeganie zdefiniowanych granic procesów”, wyjaśnia Marc Rottschäfer.

Moduł TS-Connect (funkcje sieciowe) umożliwia zintegrowanie ToolScope z siecią firmową i uruchomienie automatycznego transferu wygenerowanych danych procesu i plików PDF bezpośrednio na serwer klienta z wykorzystaniem funkcji sieciowej push. Dział IT klienta może następnie tworzyć kopię danych odpowiednio do specyficznych wymagań. 

Złożone, a jednak tak proste

Aby produkcja blisków była dla klienta końcowego jeszcze bardziej przejrzysta, operator obrabiarki może wprowadzić numer seryjny detalu, dzięki czemu dokumentacja będzie zawierała oprócz parametrów wymaganych przez normy lotnicze również numer seryjny detalu i numer narzędzia. Dokumentacja jest przechowywana posortowana według numeru seryjnego detalu i w razie potrzeby można ją łatwo udostępnić klientowi końcowemu. Proces ten można w pełni zautomatyzować poprzez wykorzystanie skanerów kodów kreskowych lub jeżeli dane są już przechowywane w systemie sterowania.

Korzystając z różnych modułów ToolScope, można dokumentować zgodnie z normami również złożone zadania, takie jak te w przemyśle lotniczym – i to w ułamku czasu.

Zautomatyzowane, działa!

CERATIZIT znacznie ułatwił pracę poddostawcy dzięki ToolScope: To, co wcześniej trzeba było przy dużym nakładzie czasu i pracy ręcznie wyciągać z systemu w celu sporządzenia dokumentacji, teraz jest wykonywane automatycznie – i to w ułamku czasu. „Kolejny ważny, promujący jakość aspekt ToolScope: System chroni cenne przedmioty obrabiane i obrabiarki, ostrzegając w porę o pęknięciu narzędzia i w razie potrzeby zatrzymując proces. Dzięki temu produkcja blisków jest jeszcze bardziej przejrzysta dla klienta końcowego – a latanie jeszcze bardziej bezpieczne!”, podsumowuje Marc Rottschäfer.