KOMlife | Autonomiczna rejestracja parametrów pracy z dokładnością co do sekundy

Obejmuje kontrolę płytek wymiennych, rejestrując parametry pracy w jednym elastycznym systemie

Dla użytkowników narzędzi precyzyjnych przestoje odgrywają decydującą rolę, ponieważ zmniejszają wydajność i zwiększają koszty jednostkowe produkowanych wyrobów. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych strategii utrzymania ruchu, takich jak zapobiegawcze utrzymanie ruchu, tj. niezawodna, przewidująca konsekwencje konserwacja, można zwiększyć żywotność narzędzi i ogólną rentowność urządzeń.

KOMlife automatycznie identyfikuje i rejestruje pracę narzędzia z dokładnością co do sekundy. Ustalone parametry pracy są w ergonomiczny sposób przedstawiane na wyświetlaczu.

 • Zapobiegawcze utrzymanie ruchu
  Regularne, wczesne planowanie konserwacji może wydłużyć żywotność narzędzi i zapewnić w każdym czasie wysoką jakość obrabianego przedmiotu.
 • Szeroki obszar zastosowania
  Dzięki aplikacji KOMlife zwykła rejestracja parametrów pracy narzędzi wytaczarskich rozszerzona zostaje o inteligentne komunikaty, dotyczące konserwacji płytek wymiennych do wieloostrzowych narzędzi specjalnych.
 • Możliwość odczytu parametrów pracy bezpośrednio na narzędziu
  Dzięki kompaktowej budowie ze zintegrowanym wyświetlaczem OLED.
 • Wizualizacja wymaganej konserwacji narzędzia
  Poprzez czerwone, migające diody LED.
 • Cyfrowa rejestracja parametrów pracy
  Z wykorzystaniem opatentowanego kodu QR i aplikacji KOMlife.
 • Informacje dotyczące użytkowania narzędzi
  Informacje dotyczące stanu i obciążenia krawędzi skrawającej po na przykład składowaniu w magazynie poprzez odczytanie kodu QR za pomocą aplikacji KOMlife, historia użytkowania narzędzi przez użytkownika.
 • Brak związania z producentem narzędzia KOMlife można instalować (również samodzielnie) w nowych i istniejących systemach liniowych i obrotowych, niezależnie od producenta narzędzia.

W przypadku pytań zachęcamy Państwa do kontaktu z dedykowanym doradcą technicznym lub prosimy o przesłanie wiadomości e-mail.

Ergonomiczny wyświetlacz

KOMlife nieaktywny
 • Liczba godzin pracy
 • Aktualny stan okresu konserwacji
 • Wymiary: 30 x 30 x 11 mm

Możliwość zastosowania na różnych systemach narzędzi

Narzędzie obraca się -> KOMlife aktywny
 • Przy przyśpieszeniu liniowym lub kątowym większym niż 1,5 g
 • Wymagana przestrzeń zabudowy: 30,1 x 30,1 x 10 mm

Opatentowany, dynamiczny kod QR

Cyfrowy odczyt parametrów pracy
 • Cyfrowa rejestracja i eksport parametrów pracy poprzez smartfon i aplikację KOMlife
 • Prezentacja numeru seryjnego i parametrów pracy

Dopasowanie do wymagań klienta

Osiągnięto okres konserwacji
 • Regulowany okres konserwacji w zależności od zastosowania
 • Wizualizacja wymaganej konserwacji narzędzia przez czerwone, migające diody LED
Dane techniczne
Bateria litowa CR2032
Żywotność baterii ok. 2 lata
Wymiary 30 x 30 x 11 mm
Min. przyspieszenie 1,5 g
Min. średnica narzędzia 50 mm

Przetestuj teraz aplikację KOMlife!

Pobierz aplikację bezpłatnie

Bezpłatna aplikacja KOMlife w App Store dla urządzeń z systemem iOS®

Zeskanuj kod testowy

Po pobraniu aplikacji można użyć poniższego kodu QR, aby odczytać przykładowe dane operacyjne, takie jak czas pracy, łączny czas pracy lub przypisane numery narzędzi.