Element nastawczy ABS

Łatwy w użyciu do precyzyjnej nastawy krawędzi skrawającej narzędzi do wiercenia precyzyjnego i w pełnym materiale. 
Zoptymalizowany zakres tolerancji dzięki możliwości kompensacji  poprzez nastawę mimośrodową lub MV.

Element nastawczy mimośrodowy

 • Wysoka statyczna i dynamiczna wytrzymałość
 • Niewielkie niewyważenie
 • Możliwa wysoka liczba obrotów
 • Neutralny dla przedłużaczy ABS® o tej samej konstrukcji
 • 1 kreska = 0,02 mm na średnicy
 • Regulacja ± 0,25 mm na średnicy
 • Skalowanie na narzędziu umożliwia łatwą nastawę
 • Korekta różnych promieni krawędzi skrawających narzędzi osadzonych na płycie stałej

Element nastawczy MV

 • Precyzyjna regulacja za pomocą mikrometrycznego wrzeciona nastawczego
 • Maks. zakres regulacji +3 mm na średnicy
 • Podziałka na skali – 1 kreska odpowiada 0,02 mm na średnicy
 • Stabilne mocowanie głowice po regulacji za pomocą czterech śrub mocujących umieszczonych czołowo
 • Wskazówka: dla elementu nastawczego nie ma możliwości zastosowania pierścienia uszczelniającego w otworze ABS®