Narzędzia do obróbki wstecznej do automatów do toczenia wzdłużnego

Nowe, innowacyjne narzędzia do obróbki wstecznej wyróżniają się stabilnością, skróceniem czasu przezbrajania, oszczędnością miejsca i optymalnym doprowadzeniem chłodziwa. Narzędzia te są używane do obróbki na wrzecionie pomocniczym i potrafią przenieść obróbkę na tylną część detalu. W ten sposób można nawet w dobrze skoordynowanych procesach zaoszczędzić czas.

Dzięki dobrze zaprojektowanym narzędziom można wykorzystać każdą pozycję ustawienia na zazwyczaj wąskim grzbiecie narzędzia. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby pomiędzy narzędziami było podczas obróbki miejsce na detal. Szczególnie interesujące są nasze wymienne uchwyty narzędziowe z regulacją wysokości. Nadają się one do obrabiarek bez osi Y lub do małych serii z częstym przezbrajaniem obrabiarki.

Wszystkie zalety obróbki wstecznej w skrócie:
 • Szybkość: najszybsza wymiana narzędzia poprzez dokręcenie lub odkręcenie tylko jednej śruby
 • Elastyczność: na wszystkich obrabiarkach → Oprawki podstawowe są ustawiane tak samo na wszystkich maszynach i pozostają w maszynach
 • Precyzja: możliwa najdokładniejsza regulacja wysokości
 • Optymalizacja czasu przezbrojenia: wstępne ustawienie śrubą regulacyjną bezpośrednio
  w obrabiarce lub poza nią zewnątrz w urządzeniu do wstępnej nastawy
 • Chłodzenie: opcjonalnie wysokie ciśnienie chłodziwa dzięki zamocowaniu nasadki chłodziwa

Narzędzia modułowe

Płytki dystansowe

Oprawki podstawowe

Oprawki nasadzane

Akcesoria: Nasadka chłodziwa

Narzędzia monoblokowe

Oprawka do obróbki wstecznej STAR

Oprawka do obróbki wstecznej TSUGAMI

Wyposażenie

Urządzenie regulacyjne

Urządzenie do regulacji umożliwia ustawienie naszych uchwytów modułowych na odpowiednią wysokość poza maszyną, dzięki czemu zyskujecie Państwo czas i elastyczność działania.

Wszystkie zalety w skrócie:
 • Optymalizacja czasu przezbrojenia dzięki wygodnemu ustawieniu wstępnemu poza obrabiarką
 • Unikanie przestojów obrabiarki
 • Najwyższa dokładność pozycjonowania po wymianie narzędzia dzięki wstępnemu ustawieniu poza obrabiarką

Urządzenie do regulacji staje się opłacalne, gdy system narzędziowy obejmuje kilka obrabiarek poprzez zastosowanie wielu oprawek nasadzanych.
Wtedy system narzędziowy można wyregulować w taki sposób, że uchwyt na każdej maszynie będzie miał odpowiednią wysokość wierzchołka w stosunku do środka obrotu maszyny.

Czujnik zegarowy wyzerować na powierzchni pręta pomiarowego.

Oprawkę nasadzaną nasadzić na urządzenie i lekko dokręć śrubę zaciskową, aż oprawka będzie osadzona na urządzeniu bez luzu. Najlepiej ustawić wysokość wierzchołka nieco poniżej środka, aby podczas regulacji wysokości oprawka nasadzana była podciągana do góry.

Czujnik zegarowy umieścić ostrożnie na wierzchołku krawędzi skrawającej narzędzia.

Śrubę do regulacji wysokości przestawić tak, aby czujnik zegarowy ustawił się na wyzerowanym pomiarze.

Sposób postępowania podczas przezbrajania na nasz system narzędziowy

 1. Wszystkie oprawki podstawowe (1) wkręcić do obrabiarki.
 2. Dokręcić śrubę do regulacji wysokości (4) poszczególnych oprawek podstawowych (1) i ustawić na tej samej wysokości za pomocą czujnika zegarowego.
 3. Zamocować oprawkę nasadzaną (2) na dowolnej oprawce podstawowej (1) i przy pomocy śruby do regulacji wysokości (3) oprawki nasadzanej ustawić dokładnie środek obrotu.
 4. Oprawkę nasadzaną (2) wyjąć z obrabiarki i zamocować go na urządzeniu do regulacji wysokości.
 5. Wyzerować czujnik zegarowy na wierzchołku narzędzia i ustawić trzpień pomiarowy urządzenia do wstępnej regulacji.
 6. Każda dodatkowa oprawka nasadzana (2) jest jednokrotnie zerowana za pomocą trzpienia pomiarowego i czujnika zegarowego na urządzeniu do wstępnej regulacji.

W ten sposób w przypadku kilku uchwytów narzędziowych ustawionych obok siebie można je niezawodnie i szybko zamocować na tej samej wysokości za pomocą śrub do regulacji wysokości (3) i (4).

Możliwe jest stosowanie tych samych oprawek nasadzanych (2) do kilku obrabiarek bez konieczności ich ponownej regulacji. Jednakże oprawki podstawowe (1) innych obrabiarek muszą być do siebie dopasowane.

Odbywa się to w ten sposób:

 1. Wszystkie oprawki podstawowe wkręcić do obrabiarki 2.
 2. Zamocować wstępnie wyregulowaną oprawkę nasadzaną obrabiarki 1 na dowolnej oprawce podstawowej w obrabiarce 2 i przy pomocy śruby do regulacji wysokości oprawki podstawowej ustawić dokładnie środek obrotu.
 3. Wszystkie pozostałe śruby do regulacji wysokości pozostałych oprawek podstawowych w obrabiarce 2 ustawić za pomocą czujnika zegarowego na tę samą wysokość. W ten sposób mogą być stosowane wstępnie wyregulowane oprawki nasadzane na każdej stacji narzędziowej kilku obrabiarek bez konieczności ponownej regulacji.