Wskazówki i praktyczne rady, dotyczące zużycia lub problemów podczas wiercenia wiertłami węglikowymi (wiercenia VHM)

Narzędzia do obróbki skrawaniem, a tym samym również wiertła z pełnego węglika są coraz bardziej pożądane podczas procesu obróbki, co prowadzi do większego ich zużycia i problemów w zastosowaniu. Jeżeli podczas obróbki wiertłami węglikowymi pojawią się problemy, pomocne mogą być następujące wskazówki i praktyczne rady:

 • Tworzenie się narostów na ostrzu 
 • Wyszczerbienia naroża krawędzi skrawającej
 • Duże zużycie na powierzchni przyłożenia
 • Wyszczerbienia na głównej krawędzi skrawającej
 • Zużycie fazki okrągłej
 • Rowki na powierzchni bocznej wiertła
 • Duże zużycie krawędzi skrawającej poprzecznej
 • Wyszczerbienia w obszarze przejściowym, na wierzchołku i głównej krawędzi skrawającej
 • Odkształcenie plastyczne naroża płytki
 • Zła jakość powierzchni
 • Duży zadzior na wyjściu z otworu

Tworzenie się narostów na ostrzu

Częstą przyczyną tworzenia się narostów na krawędzi skrawającej jest zbyt mała prędkość skrawania, zbyt duże obciążenie głównej krawędzi skrawającej lub nawet niepowlekane ostrze. W przypadku wystąpienia problemów z tworzeniem się narostów na krawędzi skrawającej, pomocne mogą być poniższe wskazówki:

 • zwiększyćprędkość skrawania
 • zmniejszyć ostrze
 • wybrać narzędzie z powłoką

Wyszczerbienia naroża krawędzi skrawającej

Niestabilne warunki, za duży błąd ruchu obrotowego lub obróbka przerywana mogą prowadzić do wyszczerbienia krawędzi skrawającej. W przypadku problemów z wyszczerbieniami krawędzi skrawającej należy spróbować:

 • zmienić mocowanie
 • zoptymalizować ruch obrotowy
 • zmniejszyć posuw

Duże zużycie na powierzchni przyłożenia

Zbyt duże prędkości skrawania, zbyt małe posuwy lub kąty przyłożenia mogą prowadzić do dużego zużycia na powierzchni przyłożenia. W celu zmniejszenia zużycia powierzchni radzimy:

 • zmniejszyć prędkość skrawania
 • zwiększyć posuw
 • zwiększyć kąt przyłożenia

Wyszczerbienia na głównej krawędzi skrawającej

Wyszczerbienia na głównej krawędzi skrawającej powstają często z powodu niestabilnych warunków, obróbki przerywanej lub przekroczenia maksymalnego zużycia na szerokości. Przyczyną może być również wybór niewłaściwego typu narzędzia. Dlatego należy spróbować:

 • bardziej stabilnie zamocować detal i narzędzie
 • zmniejszyć posuw
 • zoptymalizować narzędzie
 • wcześniej wymienić narzędzie

Zużycie fazki okrągłej

Niestabilne warunki, za duży błąd ruchu obrotowego lub za małe zwężenie mogą prowadzić do zużycia fazki okrągłej. Częstą przyczyną jest również zła lub za uboga emulsja. W przypadku wystąpienia problemów z zużyciem fazki okrągłej należy spróbować:

 • bardziej stabilnie zamocować detal i narzędzie
 • kontrolować ruch obrotowy
 • zwiększyć zwężenie
 • zastosować bogatszą emulsję lub olej 

Rowki na powierzchni bocznej wiertła

Niestabilne warunki, za duże błędy ruchu obrotowego lub obróbka przerywana są często przyczyną powstawania rowków na powierzchni bocznej wiertła. Problem ten jest szczególnie powszechny w przypadku obróbki materiałów trudnoobrabialnych. W tym przypadku może pomóc:

 • zmiana mocowania
 • korekcja ruchu obrotowego
 • zmniejszenie posuwu
 • zastosowanie bogatszej emulsji lub oleju 

Duże zużycie krawędzi skrawającej poprzecznej

Za mała prędkość skrawania, za duży posuw lub za duże obciążenia głównej krawędzi skrawającej mogą prowadzić do dużego zużycia krawędzi skrawającej poprzecznej. Problem ten można usunąć poprzez:

 • zwiększenie prędkości skrawania
 • zmniejszenie posuwu
 • optymalizację krawędzi skrawającej – wybór innej geometrii

Wyszczerbienia w obszarze przejściowym, na wierzchołku i głównej krawędzi skrawającej

Jeżeli pojawiają się wyszczerbienia w obszarze przejściowym, na wierzchołku lub głównej krawędzi skrawającej, może to być spowodowane zbyt małym kątem przyłożenia, zbyt dużym obciążeniem głównej krawędzi skrawającej lub wyborem niewłaściwego narzędzia. Dlatego należy spróbować:

 • zwiększyć kąt przyłożenia
 • zoptymalizować krawędź skrawającą
 • wybrać inne narzędzie

Odkształcenie plastyczne naroża płytki

Zbyt duże prędkości skrawania, zbyt mała ilość emulsji, nieprawidłowe obciążenie krawędzi skrawającej lub brak obciążenia mogą prowadzić do odkształceń plastycznych krawędzi skrawających. Poniższe wskazówki mogą zapobiec odkształceniu krawędzi skrawającej

 • zmniejszenie prędkości skrawania
 • zastosowanie większej ilości chłodziwa
 • skorygowanie obciążenia naroża

Zła jakość powierzchni

Zła jakość powierzchni jest często spowodowana za dużymi błędami ruchu obrotowego, niewystarczającym chłodzeniem lub niestabilnymi warunkami. Jakość powierzchni można zoptymalizować poprzez:

 • kontrolę ruchu obrotowego
 • zastosowanie większej ilości emulsji
 • zmianę mocowania

Duży zadzior na wyjściu z otworu

Duży zadzior na wyjściu z otworu może powstać z powodu za dużego posuwu lub za dużego obciążenia głównej krawędzi skrawającej. Dlatego należy spróbować:

 • zmniejszyć posuw
 • zmniejszyć ostrze

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w wyborze odpowiedniego narzędzia lub doborze idealnych kryteriów zastosowania,

nasi doradcy techniczni, posiadający wieloletnie doświadczenie w praktyce, chętnie Państwu pomogą. Zapraszamy do kontaktu!

W naszym sklepie internetowym znajdziecie Państwo przez całą dobę idealne wiertło węglikowe do każdego obszaru zastosowania.