REAMAX TS – Instrukcja montażu & Instrukcja obsługi

Instrukcja montażu - REAMAX TS

Podczas zdejmowania głowicy rozwiertaka (1) jest ona wypychana przez szczęki mocujące (2) z swojej pozycji, przez co można ją łatwo zdjąć z uchwytu: szczęki mocujące (2) otworzyć kluczem (3), ale nie całkowicie, następnie zdjąć głowicę rozwiertaka (1).

Szczęki mocujące (2) otworzyć kluczem (3), ale nie całkowicie, następnie założyć głowicę rozwiertaka (1).

Szczęki mocujące (2) zamknąć kluczem (3), przestrzegać zalecanego momentu dociągającego. Podczas montowania głowicy rozwiertaka (1) jest ona wciskana w swoją ostateczną pozycję poprzez zamknięcie szczęk mocujących (2).

Regulacja w celu kompensacji zużycia: Najmniejsze tolerancje otworu do IT4 można osiągnąć poprzez regulację  kluczem imbusowym (4).

Oczyścić uchwyt stożkowy/kołnierz przylgowy → musi być wolny od tłuszczu.
Sworzeń zaciągający (5) wkręcić do głowicy rozwiertaka i dokręcić kluczem widełkowym (6).

Instrukcja obsługi - REAMAX TS

Regulacja uchwytu DAH Zero

Zaleca się zastosowanie narzędzia do regulacji osiowej maks. 20 µm.

 1. Odkręcić wszystkie śruby regulacyjne i dociągnąć je momentem 1 Nm (nowe narzędzia są dostarczane w takim stanie).
 2. Ustawić czujnik zegarowy ze wskaźnikiem w µm.
 3. Poprzez przekręcenie narzędzia ustalić na czujniku zegarowym miejsce największego błędu ruchu obrotowego.
 4. Odpowiednią śrubę regulacyjną dokręcić kluczem imbusowym zgodnie z ruchem wskazówek zegara (1) do momentu skorygowania połowy błędu ruchu obrotowego. Spowodować przy tym nadmierne naprężenie o ok. 5 µm.
 5. Znajdującą się po drugiej stronie śrubę regulacyjną (2) odkręcić o wartość nadmiernego naprężenia.
 6. Dokręcić wszystkie 4 śruby regulacyjne, aż ruch obrotowy będzie < 2 µm.

Należy pamiętać, że:

 • ruch obrotowy należy sprawdzić i ewentualnie ponownie wyregulować według kroków 1 do 6 w przypadku wymiany uchwytu, zmiany rodzaju zastosowania, po każdej regulacji w celu kompensacji zużycia i przed każdym nowym uruchomieniem;
 • śruby regulacyjne muszą być zawsze dociągnięte podczas użycia narzędzia momentem min. 1 Nm; 
 • maksymalny moment regulacji wynosi 4,5 Nm.

Uwaga!

 • nierównomierna podziałka kąta!
 • 2 krawędzie skrawające znajdują się w przesunięciu o 180° = zęby pomiarowe
 • średnicę zmierzyć z przodu przy krawędzi skrawającej (na bazie stożkowatości, patrz rysunek)