Tuleje mimośrodowe

Użytkownicy, stosujący narzędzie w ruchu obrotowym, będą od tej chwili jeszcze bardziej elastyczni.
Z pomocą tulei mimośrodowych są Państwo w stanie bezproblemowo zmienić średnicę otworu o +/- 0,3 mm.

Dostępne są dwa typy tulei mimośrodowych:
Jeden typ do zastosowania z nowym uchwytem wiertła na płytki wymienne i drugi do zastosowania z istniejącym uchwytem Weldon.
Różnica polega jedynie na wykonaniu i pozycji rowków śrub zaciskowych uchwytów. Każdy typ dysponuje czterema wielkościami, dopasowanymi do średnicy trzpienia MaxiDrill 900.

Tuleje mimośrodowe do uchwytów wierteł na płytki wymienne

Tuleje mimośrodowe do uchwytów Weldon

Widok z boku | Widok z góry

Na każdej tulei mimośrodowej znajduje się wygrawerowana skala (od strony promieniowej i czołowej), aby użytkownik mógł zmienić średnicę otworu odpowiednio  do profilu wymagań.

  1. Tuleję umieścić w odpowiednim uchwycie i osadzić wiertło na płytki wymienne.
  2. Tuleję ustawić w pozycji zerowej. → „0" musi znajdować się na jednej linii ze śrubami zaciskowymi uchwytu.
  3.  Zacisnąć śruby mocujące uchwytów.
  4.  Wiercić.
  5. Zmierzyć średnicę otworu.
  6. Odkręcić śruby mocujące.
  7. Średnicę otworu skorygować tuleją. → Stosować się do skali na tulei. Wartość musi znajdować się na jednej linii ze śrubami zaciskowymi uchwytu.
  8. Zacisnąć śruby mocujące.
  9. Wiercić.