Condiţii de utilizare

CERATIZIT S. A. şi/sau companiile afiliate („CERATIZIT”) oferă funcţionalităţi prin site-ul web şi alte produse şi servicii atunci când utilizaţi site-ul „www.ceratizit.com” („site-ul web”) sau când cumpăraţi pe site-ul web, când utilizaţi produsele sau serviciile CERATIZIT sau când utilizaţi software-ul furnizat de CERATIZIT într-unul dintre contextele de mai sus (denumite colectiv „serviciul CERATIZIT” sau „serviciile CERATIZIT”). CERATIZIT furnizează serviciile CERATIZIT supuse condiţiilor de utilizare enumerate pe acest site.

1. Utilizare permisă

Următoarele condiţii de utilizare se aplică tuturor relaţiilor de afaceri, inclusiv cele viitoare, dintre dvs. şi CERATIZIT, de oriunde aţi utiliza serviciile CERATIZIT. Utilizarea site-ului web este destinată doar pentru entităţi de afaceri. În temeiul acestor condiţii de utilizare, entităţile de afaceri sunt persoane individuale, persoane juridice sau parteneriate limitate legal constituite care îşi exercită activitatea comercială sau profesională independentă pentru efectuarea de tranzacţii legale (în continuare denumite „Clienţi”). Sunt valabile doar aceste condiţii de utilizare; nu sunt recunoscute condiţiile pentru clienţi, care intră în conflict cu aceste condiţii de utilizare sau care deviază de la acestea.

2. Protecția datelor

Vă rugăm să citiţi Politica noastră de confidenţialitate.

3. Comunicarea prin mijloace electronice

Când comunicăm cu dvs. prin e-mail, prin notificări, prin alte modalităţi de corespondenţă de pe site-ul web sau prin orice altă formă electronică, toate comunicările noastre electronice sunt obligatorii pentru ambele părţi, dacă prevederile legale nu stipulează altceva.

4. Proprietatea intelectuală

Întregul conţinut de pe site-ul web este proprietatea CERATIZIT sau a terţelor părţi care furnizează conţinutul sau care îl pun la dispoziţie pe site-ul web. Printre altele, se aplică legislaţia luxemburgheză şi internaţională legată de dreptul de autor, de patente, de protecţia mărcilor comerciale şi de drepturile privind bazele de date. Se rezervă toate drepturile. CERATIZIT şi licenţiatorii, furnizorii, proprietarii de drepturi sau alţi furnizori de conţinut îşi rezervă toate drepturile care nu le sunt acordate în mod explicit în aceste condiţii de utilizare sau în altă parte.
În special se aplică următoarele:
Nu se permite utilizarea conţinutului de pe site-ul nostru web, chiar şi sub formă de extrase, în afara relaţiei noastre contractuale, utilizarea programelor de colectare şi de extragere a datelor şi utilizarea mărcii comerciale şi a drepturilor de etichetare ale CERATIZIT. Se interzice utilizarea cadrelor sau a tehnicilor de încadrare pentru încapsularea oricărei mărci comerciale, sigle sau a altor informaţii protejate prin dreptul de autor care aparţin CERATIZIT (cum ar fi imaginile, textul, aspectul sau forma paginii) fără acordul nostru expres scris. Se interzice utilizarea metaetichetelor sau a altor tipuri de „text ascuns” împreună cu numele sau cu mărcile comerciale şi siglele CERATIZIT fără acordul nostru expres scris. Se interzice modificarea software-ului CERATIZIT, acesta putând fi utilizat doar pentru a beneficia de un serviciu CERATIZIT furnizat de CERATIZIT şi doar în măsura în care acest lucru este permis de condiţiile de utilizare.

5. În special: date CAD

CERATIZIT generează date CAD pentru articole de catalog disponibile pentru descărcare gratuită. Datele CAD sunt furnizate ca resursă pentru a ajuta la selecţia instrumentelor şi, prin prezenta, declarăm că acestea nu constituie o descriere suplimentară a proprietăţilor respectivelor articole din catalog. Sunteţi responsabil să verificaţi independent, în fiecare caz, dacă instrumentul achiziţionat de la noi este într-o stare conformă contractului şi dacă este adecvat pentru utilizarea în scopurile proprii. Se interzice utilizarea oricărui mijloc conceput pentru modificarea, procesarea, reproducerea şi/sau înmânarea către terţe părţi şi/sau punerea la dispoziţie terţelor părţi a datelor CAD pe care le-aţi descărcat.

6. Răspunderea noastră

Ne străduim permanent să asigurăm disponibilitatea serviciilor CERATIZIT fără întreruperi şi transmisiile fără erori. Totuşi, datorită naturii internetului, acest lucru nu poate fi garantat. Răspunderea CERATIZIT nu va fi supusă niciunei restricţii în cazul în care cauza daunelor este încălcarea intenţionată sau extrem de neglijentă a îndatoririlor de către CERATIZIT. De asemenea, CERATIZIT va fi responsabilă pentru încălcarea neglijentă a obligaţiilor fundamentale, încălcare ce ameninţă executarea contractului, sau pentru încălcarea obligaţiilor care trebuie îndeplinite pentru executarea adecvată a contractului şi de respectarea cărora dvs. depindeţi în mod obişnuit. Totuşi, într-un astfel de caz, CERATIZIT nu va fi responsabilă pentru daunele previzibile tipice pentru acest fel de contract. În măsura în care legea permite acest lucru, CERATIZIT îşi declină orice răspundere. Totuşi, limitarea de răspundere de mai sus nu se va aplica în situaţii individuale, în caz de periclitare a vieţii, sănătăţii sau a integrităţii corporale a unei terţe părţi, în caz de încălcare a unei promisiuni de garanţie sau în caz de existenţă a unui defect ascuns în mod fraudulos.

7. Modificări

Ne rezervăm dreptul de a modifica în orice moment site-ul web CERATIZIT şi reglementările aferente, inclusiv prezentele condiţii de utilizare.

8. Altele

Dacă, din orice motiv, una dintre condiţiile de utilizare trebuie considerată ca fiind ineficientă, nulă sau imposibil de implementat, această prevedere va fi considerată separabilă şi nu va afecta valabilitatea şi aplicabilitatea tuturor celorlalte prevederi rămase. CERATIZIT îşi rezervă dreptul de a modifica oricând prezentele condiţii de utilizare prin actualizări. În plus, CERATIZIT îşi rezervă dreptul ca oricând doreşte, cu o perioadă rezonabilă de notificare de cel puţin două săptămâni, să decidă monitorizarea site-ului web şi încheierea punerii la dispoziție a acestuia.