Frezarea trohoidală - aplicaţii, avantaje şi selecţia sculelor

Optimizarea proceselor, din perspectiva unui timp de prelucrare mai redus şi al duratei de viaţă a sculelor de aşchiere, reprezintă actualmente pentru majoritatea companiilor de producţie termeni cheie pentru o rentabilitate sporită. Strategiile de frezare inteligente, cum ar fi procedura de prelucrare trohoidală, reprezintă soluţia. În combinaţie cu noile noastre freze deget CircularLine CCR durata de viaţă a sculelor creşte iar componentele pot fi fabricate mai rapid. 

Ce înseamnă frezarea trohoidală?

Pentru frezarea trohoidală sunt utilizate noi sisteme de programare CAM şi cicluri de comandă. Acestea fac posibilă menţinerea unui contact circumferenţial al sculei constant şi o grosime medie de aşchiere constantă. Este garantat astfel un proces de prelucrare optim şi eficient. Acest tip de strategie de frezare este extrem de adecvat pentru prelucrarea canalelor adânci, respectiv a flancurilor înalte.

Frezarea trohoidală a canalelor adânci, respectiv a flancurilor înalte

Când este vorba despre prelucrarea prin aşchiere a unor volume mari sau despre frezarea canalelor adânci, respectiv a flancurilor înalte, avantajele frezării trohoidale devin evidente. Pe lângă o imensă siguranţă a proceselor şi un câştig de timp deloc de neglijat, se ating în primul rând durate de viaţă mai lungi, cu o uzură mai redusă a sculelor. Cauza o reprezintă faptul că la frezarea trohoidală unghiul de angrenare, respectiv aşa numitul unghi de contact circumferenţial, este menţinut la o valoare cât mai mică posibil, ceea ce duce la diminuarea vibraţiilor cauzate de impulsuri. Şi faptul că se măreşte domeniul în care freza poate fi din nou răcită cu echipamente de control al temperaturii are un efect pozitiv asupra procesului de uzură.

Utilizarea materiei prime la freza trohoidală

Deosebit de interesantă este şi utilizarea materiei prime de carbură. Cantitatea de pulbere de carbură necesară pentru producerea sculei este ceva mai mare, de aceea lungimea tăişului sculei este de două ori mai mare. În acest fel uzura în raport cu volumul care este prelucrat prin aşchiere este repartizat pe întreaga lungime a tăişului. Dacă, pe de altă parte, comparăm acest lucru cu utilizarea materiei prime, ajungem la un rezultat economic absolut pozitiv.

Selectarea sculelor la frezarea trohoidală

Din cauza forţelor radiale mai puternice, scula se supune unor cerinţe mai ridicate, fiind necesară o geometrie specială şi mai stabilă a miezului. În continuare, este necesar ca atât carbura cât şi stratul de acoperire să extrem de rezistente la temperatură, deoarece prin intervalele de lucru şi răcire temperaturile la tăiş variază foarte mult iar în cazul alegerii greşite a sculei se poate ajunge la fisuri capilare ale tăişului sau la rupturi.

 

Noile freze CircularLine CCR posedă aceste proprietăţi şi reprezintă prima alegere atunci se urmăreşte obţinerea unor rezultate optime prin procedura de frezare trohoidală. În ceea ce priveşte frezele, cel mai mare accent s-a pus pe rezistenţa stratului de acoperire a suprafeţei, prelucrarea făcându-se cu legendara tehnologie de aplicare a acoperirii „DRAGONSKIN“. Ca toate sculele High-Performance cu „piele de dragon“, şi noile freze CCR sunt deosebit de robuste şi rezistente la uzură şi rezistă chiar şi la variaţii ridicate de temperatură.

Un spărgător de aşchii special asigură evacuarea optimă a aşchiilor

O altă particularitate a frezelor: Ele dispun de un spărgător de aşchii extrem de special, care a fost tăiat în geometria tăişului. Faptul că acesta este necesar devine clar ulterior, văzând aşchia cu o lungime de 48mm care rezultă de exemplu la o lungime a tăişului de 4xD şi un diametru de 12 mm, dacă nu se utilizează un spărgător de aşchii. Datorită spărgătorului de aşchii, lungimea aşchiilor este limitată la 2xD şi este garantată evacuarea optimă a aşchiilor, chiar şi în cazul materialelor problematice.

Două variante: utilizare universală pentru prelucrarea aluminiului

Frezele CircularLine sunt disponibile în două variante: Pe de o parte cu utilizare universală, pe de alta cea specială pentru prelucrarea aluminiului. În timp ce în cazul CCR-UNI şase tăişuri asigură funcţionarea silenţioasă şi un volum ridicat de îndepărtare a aşchiilor, cele patru tăişuri ale CCR-AL permit un avans mai ridicat. Ele sunt disponibile în versiune 3xD (oţel) şi până la 4xD (Alu) şi pot atinge adâncimi de aşchiere cât întreaga lungime a tăişului.

CircularLine în testul rezistenţei: rezultate excepţionale la prelucrarea oţelului inoxidabil (Duplex-VA)

După cum au demonstrat testele, prin frezarea trohoidală şi cu utilizarea frezelor CCR se obţin date de aşchiere întrutotul mai ridicate decât prin procedurile de prelucrare obişnuite. În acest fel se reduc masiv timpii de prelucrare. Chiar şi aplicaţiile considerate anterior foarte dificile au putut fi îmbunătăţite în mod considerabil. În cazul unor materiale cum ar fi de ex. oţelul inoxidabil 1.4404 au existat înainte întotdeauna probleme la evacuarea aşchiilor. În cadrul testelor, acest material a fost prelucrat complet uscat, ceea ce reprezintă o metodă atipică. S-a constatat astfel că efectul şocului de temperatură a putut fi minimizat, fiind posibile în acest fel durate de viaţă considerabil mai lungi decât în cazul prelucrării umede. În unul dintre cazuri timpul obişnuit de prelucrare al piesei, de 12 minute, a putut fi redus la 5 ½ minute iar durata de viaţă generală s-a triplat. Acest cifre demonstrează mai mult decât clar ce se poate obţine cu scula optimă, combinată cu strategia de prelucrare corectă. 

Prelucrarea trohoidală posibilă acum şi la strunjire

Recent, avantajele demonstrate deja de mult timp la prelucrarea prin frezare pot fi transferate şi în procesul de strunjire. Citiţi în acest sens: Strunjire trohoidală cu sistem CAM.