Sfaturi şi sugestii privind uzura sau problemele legate de găurirea cu carbură solidă

Sculele de aşchiere, aşadar şi burghiele din carbură solidă, sunt solicitate din ce în ce mai mult în timpul prelucrării, ceea ce duce tot mai frecvent la apariţia uzurii şi a problemelor în utilizare. În cazul apariţiei unor probleme la prelucrarea cu burghie din carbură solidă, următoarele sfaturi şi sugestii vă pot ajuta:

 • Formarea depunerilor pe tăiş 
 • Spargerea colţurilor
 • Uzură puternică a suprafeţei de degajare
 • Spărturi la nivelul tăişului principal
 • Uzura teşirii circulare
 • Şanţuri de strunjire la flancurile sculei
 • Uzură puternică la muchia transversală
 • Spargerea materialului la zonele de trecere, la zona de vârf şi la tăişul principal
 • Deformare plastică a colţului tăişului
 • Calitate redusă a suprafeţei
 • Bavură masivă la ieşirea alezajului

Formarea depunerilor pe tăiş

Motivul frecvent pentru formarea depunerilor pe tăiş îl reprezintă o viteză de aşchiere prea mică, pre mult material îndepărtat de tăişul principal sau un tăiş fără acoperire. Dacă aveţi probleme cu formarea depunerilor pe tăiş vă pot ajuta următoarele:

 • majoraţi viteza de aşchiere
 • reduceţi tăişul
 • alegeţi o sculă cu acoperire

Spargerea colţurilor

Condiţiile instabile, erori de concentricitate prea mari sau o aşchiere întreruptă pot duce la spargerea colţurilor. Dacă aveţi probleme cu spargerea colţurilor încercaţi următoarele:

 • schimbaţi prinderea
 • optimizaţi concentricitatea
 • reduceţi avansul

Uzură puternică a suprafeţei de degajare

Vitezele de aşchiere prea ridicate, avansuri sau unghiuri de degajare prea reduse pot duce la o puternică uzură a suprafeţei de degajare. Pentru o uzură mai mică a suprafeţei vă sugerăm următoarele

 • reduceţi viteza de aşchiere
 • majoraţi avansul
 • majoraţi unghiul de degajare

Spărturi la nivelul tăişului principal

Adesea spărturile la nivelul tăişului principal sunt cauzate de condiţii instabile, aşchiere întreruptă sau de depăşirea lăţimii maxime a zonei de uzură. Şi alegerea unui tip sculă nepotrivit poate reprezenta o cauză în acest sens. Din acest motiv, vă sugerăm să încercaţi următoarele:

 • prindere mai stabilă a piesei şi a sculei
 • reduceţi avansul
 • optimizaţi scula
 • schimbaţi scula mai devreme

Uzura teşirii circulare

Condiţiile instabile, erori de concentricitate prea mari sau conicitatea spre vârf prea redusă pot duce la uzura teşirii circulare. Adesea cauza o reprezintă şi alegerea unei emulsii greşite sau prea diluate. Dacă aveţi probleme cu uzura teşirii circulare încercaţi următoarele:

 • prindere mai stabilă a piesei şi a sculei
 • controlul concentricității
 • majoraţi conicitatea spre vârf
 • utilizaţi o emulsie mai groasă sau ulei 

Şanţuri de strunjire la flancurile sculei

Cauza pentru şanţurile de strunjire la flancurile sculei o reprezintă adesea condiţiile instabile, erori de concentricitate prea mari sau aşchierea întreruptă. Această problemă apare în special la materialele abrazive. În acest sens vă pot ajuta următoarele:

 • schimbaţi prinderea
 • corectaţi concentricitatea
 • reduceţi avansul
 • utilizaţi o emulsie mai concentrată sau ulei 

Uzură puternică la muchia transversală

Viteza de aşchiere prea redusă, avansul prea mare sau prea mult material îndepărtat la tăişul principal pot duce la apariţia uzurii puternice la muchia transversală. În acest caz vă pot ajuta următoarele:

 • majoraţi viteza de aşchiere
 • reduceţi avansul
 • optimizați tăişul - alegeţi o altă geometri

Spargerea materialului la zonele de trecere, la zona de vârf şi la tăişul principal

Dacă vă confruntaţi cu spargerea materialului la zonele de trecere, la zona de vârf sau la tăişul principal, cauza o poate reprezenta un unghi de degajare prea mic, prea mult material îndepărtat la tăişul principal sau alegerea unei scule greşite. Din acest motiv, vă sugerăm să încercaţi următoarele:

 • măriţi unghiul de degajare
 • optimizaţi tăişul
 • alegeţi o altă sculă

Deformare plastică a colţului tăişului

Viteze prea ridicate de aşchiere, prea puţină emulsie, lipsa teşiturii de colţ sau o teşitură de colţ greşită pot duce la o deformare plastică a muchiilor de aşchiere. Prin următoarele acţiuni puteţi evita deformarea muchiilor de aşchiere:

 • reduceţi viteza de aşchiere
 • utilizaţi mai mult lichid de răcire
 • corectaţi teşitura de colţ

Calitate redusă a suprafeţei

O calitate scăzută a suprafeţei este cauzată adesea de erori de concentricitate prea mari, prea puţină răcire sau condiţii instabile. Puteţi optimiza calitatea suprafeţei aplicând următoarele:

 • controlul concentricității
 • utilizaţi mai multă emulsie
 • schimbaţi prinderea

Bavură masivă la ieşirea alezajului

Cauza pentru bavura masivă la ieşirea alezajului o poate reprezenta un avans prea mare sau prea mult material îndepărtat la tăişul principal. Din acest motiv, vă sugerăm să încercaţi următoarele:

 • reduceţi avansul
 • reduceţi tăişul

Aveţi nevoie de ajutor pentru alegerea sculei corecte sau a criteriilor perfecte de utilizare?

Tehnicienii noştri de aplicaţii cu ani de experienţă practică vă stau cu plăcere la dispoziţie. Contactaţi-ne.

În magazinul nostru online puteţi găsi la orice oră burghiul din carbură solidă perfect pentru orice aplicaţie.