Prelucrarea alezajelor de adâncime cu burghiele din carbură solidă WTX

1. Prelucrarea alezajului de ghidare

  • pentru alezajul de ghidare propunem un burghiu-WTX 3xD/ 5xD de acelaşi diametru nominal
  • alezajul de ghidare trebuie să fie mai mare cu 0,01–0,03 mm în diametru şi min. de 3xD adâncime
  • de la o adâncime de 40xD propunem un alezaj de ghidare de 12xD cu WTX Quattro 4F

2. Introducerea burghiului de adâncime în alezajul de ghidare

  • Introducerea în alezajul de ghidare a burghielor WTX de adâncime, trebuie făcută fără presiune de lichid de răcire, cu rotaţie scăzută (n = 200–300 rot/min), şi un avans de vf = 1000 mm/min
  • Cu ca. 2 mm înainte de a atinge fundul alezajului de ghidare, avansul trebuie oprit, rotaţia să fie ridicată la valoarea indicată, porniţi răcirea şi aşteptaţi până ce presiunea prescrisă este atinsă. Apoi măriţi cât mai continuu posibil până la viteza recomandată.

3. Găurire până la adâncimea dorită, fără retragere

  • La găurile transversale şi la ieşirea burghiului, avansul trebuie redus cu 50%

4. Retragerea burghiului

  • Retrageţi burghiul aproximativ până la începutul găurii de ghidare.
  • Reduceţi turaţia cu variaţie continuă, până ce atingeţi o turaţie mai redusă (n = 200–300 rot/min).