Date de aşchiere şi modele CAD pentru suportul de zi cu zi