Politica de confidențialitate

Responsabil cu protecţia datelor:

Dr. Gerhard KERCKHOFF
Head of Legal Department 
T. +352 31 20 85-1
E. gerhard.kerckhoff@ceratizit.com

Prin politica de confidenţialitate vă informăm cu privire la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm la vizita dvs. pe site-ul nostru web şi la drepturile pe care le aveţi. Vă rugăm, aşadar, să citiţi cu atenţie informaţiile care urmează.

Date cu caracter personal reprezintă orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă. Dintre acestea fac parte, de exemplu, numele dvs., adresa şi datele dvs. de comunicare sau adresa dvs. de e-mail.

Prelucrare semnifică orice operaţiune sau serie de operaţiuni efectuată, cu sau fără ajutorul procedurilor automatizate, în legătură cu datele cu caracter personal, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, aranjarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, interogarea, utilizarea, publicarea sub forma transmiterii, distribuirii sau al unei alte forme de punere la dispoziţie, compararea sau conectarea, limitarea, ştergerea sau distrugerea.

Persoană vizată este orice persoană fizică identificată sau identificabilă, ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate de către persoana responsabilă pentru prelucrare.

Operator sau „responsabilul cu prelucrarea“ înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter persona.

Utilizator include toate categoriile de persoane vizate de prelucrarea datelor. Sunt incluşi aici partenerii noştri de afaceri şi alţi vizitatori ai site-ului nostru web.

În ceea ce priveşte termenii utilizaţi recomandăm în plus consultarea definiţiilor din art. 4 Regulamentului general privind protecţia datelor (GDPR). Termenii folosiţi, cum ar fi „utilizator” trebuie înţeleşi neutru din punct de vedere al genului.

1. Numele şi adresa operatorului

CERATIZIT S.A.
101 Route de Holzem
L-8232  Mamer, Luxemburg

Capital social: 17.700.000,00 EUR
Înregistrată în Marele Ducat Luxemburg, Registrul Comerţului Luxemburg Număr de înregistrare: B-4610
Autorizaţie de funcţionare nr. 736 a Ministerului Economiei din Marele Ducat Luxembourg, 19-21 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg
Cod de identificare fiscală: LU194170-61
E-mail: info@ceratizit.com
Tel. : +352 31 20 85-1
Fax : +352 31 19 11

2. Responsabilitate privind protecţia datelor

Toate întrebările legate de protecţia datelor pot fi adresate la datenschutz@ceratizit.com sau la adresa noastră poştală, cu menţiunea „Protecţia datelor“.

3. Prelucrarea datelor cu caracter personal

3.1. Vizitarea site-ului nostru web

3.1.1. Volumul datelor prelucrate

Când vizitaţi site-ul nostru web browser-ul dvs. transmite, din raţiuni tehnice, anumite date către serverul nostru web. Este vorba despre următoarele datelor(aşa numite fişiere jurnal de server):

 • Adresa IP
 • Data şi ora interogării
 • Diferenţa de fus orar faţă de Greenwich Mean Time (GMT)
 • Conţinutul solicitării (pagina concretă)
 • Sistemul de operare şi stadiul accesării / cod de stare HTTP
 • Volumul de date transferat
 • Site-ul web de la care vine solicitarea („Referrer-URL“)
 • Browser, limba şi versiunea browser-ului

3.1.2. Scopul prelucrării datelor

Salvarea acestor date în fişiere jurnal este necesară pentru a asigura funcţionalitatea site-ului web. Ele servesc optimizării site-ului web şi asigurării siguranţei sistemelor noastre informatice.

3.1.3. Baze legale ale prelucrării

Colectarea acestor date se face în baza interesului nostru justificat, în sensul art. 6 paragraf 1 lit. f) GDPR, pentru a putea afişa site-ul web şi pentru a vă garanta siguranţa.

3.1.4. Durata de stocare

Din raţiuni de siguranţă (de ex. pentru clarificarea cazurilor de utilizare abuzivă sau înşelăciune), informaţiile din fişierele jurnal sunt păstrate pentru o durată de maxim paisprezece zile şi apoi sunt şterse. Datele a căror păstrare este necesară pentru a servi ca dovadă sunt exceptate de la ştergere până la clarificarea definitivă a respectivului incident.

3.1.5. Dreptul la opoziţie şi eliminare

Din raţiuni tehnice, înregistrarea datelor pentru punerea la dispoziţie a site-ului web şi salvarea acestora în fişiere jurnal sunt absolut necesare funcţionării. Ca urmare, utilizatorul nu are posibilitatea de a se opune acestui lucru.

3.2. Formular de contact şi contact prin e-mail

3.2.1. Volumul datelor prelucrate

Dacă utilizaţi formularul de contact de pe site-ul nostru web, vor fi prelucrate următoarele date: nume, prenume, firmă, stradă, număr, cod poştal, localitate, ţară, adresă e-mail, mesajul trimis de dvs.

Alternativ, ne puteţi contacta prin intermediul adreselor de e-mail puse la dispoziţie de noi - în funcţie de problema ridicată. În aceste cazuri vor fi prelucrate datele cu caracter personal pe care expeditorul le-a transmis împreună cu e-mail-ul.

Nu are loc o transmitere a datelor către terţi. Datele vor fi utilizate exclusiv pentru prelucrarea conversaţiei şi pentru procesarea problemei ridicate.

3.2.2. Scopul prelucrării datelor

Prelucrarea datelor cu caracter personal din fereastra de introducere date ne ajută la prelucrarea contactului. Şi în cazul contactării prin e-mail există interesul necesar şi justificat în ceea ce priveşte prelucrarea datelor. Restul datelor cu caracter personal prelucrate în timpul procesului de transmitere (de ex. adresa IP, data, ora) servesc împiedicării unei utilizări abuzive a formularului de contact şi asigurării siguranţei sistemelor noastre informatice.

3.2.3. Baze legale ale prelucrării

În cazul în care ne contactaţi (prin formularul de contact sau e-mail) informaţiile utilizatorului sunt prelucrate în scopul procesării solicitării şi derulării acesteia, în conformitate cu art. 6 paragraf 1 lit. b) GDPR

3.2.4. Durata de stocare

Vom şterge datele dvs. cu caracter personal în momentul în care ele nu mai sunt necesare pentru atingerea scopului în care au fost colectate. În cazul datelor cu caracter personal din fereastra de introducere date a formularului de contact şi al celor care au fost transmise prin e-mail, acest lucru se întâmplă când respectiva conversaţie cu utilizatorul este încheiată. O conversaţie este încheiată când, în baza situaţiei, se poate deduce că respectivul subiect sau solicitarea de informaţii a fost definitiv clarificată.

3.2.5. Dreptul la opoziţie şi eliminare

Puteţi revoca în orice moment acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

În cazul în care ne contactaţi prin e-mail, vă puteţi exprima oricând opoziţia cu privire la salvarea datelor dvs. cu caracter personal. Desigur că în acest caz conversaţia noastră nu va mai putea fi continuată. Vă rugăm să trimiteţi revocarea la adresa datenschutz@ceratizit.com. Toate datele cu caracter personal care au fost salvate în decursul contactului vor fi şterse.

3.3. Module cookie

3.3.1. Volumul datelor prelucrate

Site-ul nostru web foloseşte module cookie. Modulele cookie sunt mici fişiere text care sunt salvate pe computerul dvs. la accesarea site-ului nostru web. Modulele cookie nu dăunează în nici un fel computerului dvs. şi nu conţin aplicaţii software dăunătoare, ca de ex. viruşi. Modulele cookie conţin o serie caracteristică de caractere, care permit identificarea precisă a browser-ului la o nouă accesare a site-ului web. Unele elemente ale site-ului nostru web necesită ca browser-ul cu care se face accesarea să poată fi identificat şi după o schimbare a paginii.

Acest lucru nu are loc prin asocierea cu persoana dvs., ci prin alocarea unui număr de identificare modulului cookie („cookie-ID”). Nu are loc o comasare a cookie-ID cu numele sau adresa dvs. IP sau cu alte date care ar permite asocierea modulelor cookie cu persoana dvs.

Acest site web utilizează module cookie tranzitorii şi persistente.

a) Modulele cookie tranzitorii sunt șterse automat când închideți browser-ul. Acestea includ, în special, module cookie de sesiune. Ele stochează un așa-numit ID de sesiune, cu care diferite solicitări din browserul dvs. pot fi atribuite sesiunii comune. Aceasta va permite computerului dvs. să fie recunoscut când reveniți la site-ul nostru web. Aceste module cookie de sesiune sunt șterse când vă deconectați sau închideți browserul.

b) Modulele cookie persistente sunt șterse automat după o perioadă specificată, care poate diferi în funcție de modulul cookie. Aveți posibilitatea să ștergeți modulele cookie din setările browserului dvs. în orice moment.

3.3.2. Scopul prelucrării datelor

Utilizăm module cookie pentru a face ca site-ul nostru web să fie mai atractiv şi mai uşor de utilizat, pentru a-l îmbunătăţi şi pentru a accelera rezolvarea solicitărilor

Unele elemente ale paginii noastre de internet necesită ca browser-ul cu care se face accesarea să poată fi identificat şi după o schimbare a paginii. În acest sens este necesar ca browser-ul să fie recunoscut şi după o schimbare a paginii.

3.3.3. Baze legale ale prelucrării datelor

Baza legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, cu folosirea modulelor cookie necesare din punct de vedere tehnic, o reprezintă art. 6, paragraf 1 lit. f GDPR.

3.3.4. Durata de stocare

Modulele cookie de sesiune sunt şterse în momentul închiderii browser-ului.
Modulele cookie persistente sunt șterse automat după o perioadă specificată.

3.3.5. Dreptul la opoziţie şi eliminare

În calitate de utilizator, aveţi controlul complet asupra utilizării modulelor cookie. Prin modificarea setărilor browser-ului dvs. puteţi face ca modulele cookie să nu mai fie salvate deloc sau să fie şterse automat la încheierea sesiunii de navigare. În acest sens selectaţi în setările browser-ului "nu accept module cookie/do not accept cookies". În Microsoft Internet-Explorer selectaţi "Tools> Internet options > Data protections > Settings"; în Firefox selectaţi "Tools > Settings > Data protection > Cookies"); dacă utilizaţi un alt browser internet vă rugăm să consultaţi funcţia de ajutor a browser-ului pentru instrucţiuni cu privire la prevenirea salvării, precum şi la ştergerea modulelor cookie. Vă rugăm să aveţi în vedere că în acest caz este posibil să nu puteţi utiliza toate funcţiile site-ului nostru web.

3.4. Analiză web

3.4.1. Volumul datelor prelucrate

Utilizăm pe site-ul nostru web Google Analytics, un serviciu de analiză web furnizat de Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA („Google”).

Google analizează în numele nostru modul în care utilizaţi site-ul nostru web. În acest sens folosim, printre altele, module cookie. Ce sunt modulele cookie şi cum pot fi ele şterse am explicat mai sus, în capitolul „Module cookie”.

Informaţiile astfel colectate de Google cu privire la utilizarea site-ului web de către dvs. (de ex. paginile vizitate) sunt transmise unui server Google din SUA, unde sunt stocate, analizate iar rezultatul ne este pus la dispoziţie sub formă anonimizată.

Pe site-ul nostru web folosim anonimizarea IP oferită de către Google. Adresa dvs. IP va fi prescurtată în prealabil de Google în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state semnatare din Spațiul Economic European. Numai în cazuri excepționale, Google va transfera adresa dvs. IP completă către un server din SUA unde va fi prescurtată.

Google este certificată în EU-US Privacy Shield,care garantează un nivel adecvat de protecţie a datelor de către Google în SUA.

3.4.2. Scopul prelucrării datelor

Google utilizează în numele nostru aceste informaţii, pentru a evalua utilizarea site-ului nostru web şi pentru a compila rapoarte cu privire la activităţile din cadrul site-ului nostru web. Acest lucru ne permite să vă îmbunătăţim experienţa online şi să creştem uşurinţa în utilizare a site-ului nostru web.

3.4.3. Baze legale ale prelucrării

Scopurile menţionate mai sus reprezintă interesul nostru justificat în ceea ce priveşte prelucrarea datelor prin Google Analytics. Baza legală o reprezintă art. 6 paragraf 1 lit. f GDPR.

3.4.4. Durata de stocare

Sesiunile şi campaniile se încheie după scurgerea unei anumite perioade de timp. În mod standard, sesiunile se încheie după 30 de minute fără activitate, iar campaniile după şase luni. Limita de timp pentru campanii poate fi de maxim doi ani

3.4.5. Dreptul la opoziţie şi eliminare

Adresa IP transmisă de browserul dvs. nu este combinată de Google cu alte date. Puteţi împiedica stocarea modulelor cookie prin intermediul unei setări corespunzătoare în browser, conform descrierii de mai sus, din capitolul „Module cookie”. De asemenea, puteți împiedica transmiterea și procesarea de către Google a datelor generate de modulul cookie cu privire la utilizarea de către dvs. a ofertei online descărcând și instalând un plug-in pentru browser de la Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

Dacă doriţi ca pe viitor datele dvs. să nu mai fie înregistrate de Google Analytics în momentul vizitării site-ului nostru web de pe diverse dispozitive (în special dispozitive mobile, cum ar fi smartphone sau tablete), trebuie să realizaţi setarea de opt-out pe toate sistemele utilizate. Dând clic aici veţi seta modulul cookie de opt-out.

Vă rugăm să aveţi în vedere faptul că acest modul cookie de opt-out va împiedica analiza web numai cât timp nu este şters. Informaţii suplimentare cu privire la Google Analytics sunt disponibile în Condiţiile de utilizare Google Analytics, în Principiile de securitate şi protecţie a datelor ale Google Analytics, precum şi în Politica de confidenţialitate Google.

3.5. Google AdWords

3.5.1. Volumul datelor prelucrate

Utilizăm Google Adwords pentru ca, cu ajutorul materialelor de publicitate (aşa numite Google Adwords) să ne expunem ofertele pe site-uri web externe. Aceste materiale de publicitate sunt furnizate de Google prin intermediul aşa numitelor „servere de reclame”. În acest sens utilizăm module cookie pentru „servere de reclame”, prin intermediul cărora pot fi măsuraţi anumiţi parametri de evaluare a succesului, cum ar fi afişarea reclamelor sau clicurile efectuate de utilizatori. În cazul în care ajungeţi pe site-ul nostru web prin intermediul unei reclame Google, Google AdWords va salva un modul cookie în PC-ul dvs. Ce sunt modulele cookie şi cum pot fi ele şterse am explicat mai sus. Aceste module cookie permit Google să vă recunoască browser-ul. Dacă un utilizator vizitează anumite pagini ale site-ului web ale unui client Adwords iar modulul cookie salvat pe computerul său încă nu a expirat, Google şi clientul pot identifica faptul că utilizatorul a dat clic pe reclamă şi a fost direcţionat către această pagină. Fiecărui client Adwords îi este alocat un alt modul cookie. Astfel, modulele cookie nu pot fi urmărite prin intermediul site-urilor web ale clientului Adwords. Nu colectăm şi nu prelucrăm în mod direct date cu caracter personal prin intermediul acţiunilor publicitare menţionate. Doar ni se pun la dispoziţie de către Google evaluări statistice. Pe baza acestor evaluări putem descoperi care dintre acţiunile publicitare realizate sunt cele mai eficace. Nu obţinem nici un fel de alte date prin utilizarea materialelor de publicitate şi, în special, nu putem identifica utilizatorul pe baza acestor informaţii.

Datorită instrumentelor de marketing utilizate, browserul pe care îl utilizați stabilește automat o conexiune directă cu serverul Google. Nu avem niciun control asupra măsurii și felului în care sunt utilizate datele colectate cu ajutorul acestui instrument de către Google; prin urmare, vă informăm că, după câte știm, prin integrarea AdWords, Google primește informația că ați accesat partea corespunzătoare a site-ului nostru web sau ați accesat o reclamă de la noi. Dacă sunteți înregistrat pentru un serviciu oferit de Google, Google poate asocia vizita cu contul dvs. Chiar dacă nu sunteți înregistrat la Google sau nu v-ați autentificat, este posibil ca furnizorul de conţinut să vă identifice și stocheze adresa IP.

3.5.2. Scopul prelucrării datelor

În raport cu datele campaniilor publicitare, putem stabili cât de eficace sunt acţiunile publicitare individuale. Scopul este să vă furnizăm publicitate de interes pentru dvs., să facem site-ul nostru web mai interesant pentru dvs. şi să obţinem un calcul corect al cheltuielilor publicitare.

3.5.3. Baze legale ale prelucrării

Prelucrarea datelor serveşte interesului nostru justificat de a furniza publicitate personalizată. Baza legală o reprezintă art. 6 paragraf 1 lit. f) GDPR.

3.5.4. Durata de stocare

De regulă, modulele cookie îşi pierd valabilitatea după 30 de zile şi nu au ca scop identificarea dvs. În legătură cu acest modul cookie sunt salvate de regulă, ca valori de analiză, Unique Cookie-ID, numărul Ad Impressions per plasare (Frequency), ultima Impression (relevant pentru Post-View-Conversions) precum şi informaţiile opt-out (marcarea faptului că utilizatorul nu mai doreşte să fie contactat).

3.5.5. Dreptul la opoziţie şi eliminare

Puteţi împiedica în diverse moduri participarea în această procedură de tracking: a) printr-o setare corespunzătoare în browser-ul dvs., îndeosebi suprimarea modulelor cookie de la terţi face să nu mai primiţi reclame de la terţi; b) prin dezactivarea modulelor cookie pentru Conversion-Tracking, setându-vă browser-ul în aşa fel, încât modulele cookie ale domeniului „www.googleadservices.com“ să fie blocate, https://www.google.de/settings/ads , această setare fiind ştearsă în momentul în care ştergeţi modulele cookie; c) prin dezactivarea afişării furnizorilor de conţinut în funcţie de interes, care sunt parte a campaniei de auto-reglare „About Ads“, prin intermediul link-ului http://www.aboutads.info/choices, această setare fiind ştearsă în momentul în care ştergeţi modulele cookie; d) prin dezactivarea permanentă în browser-ul dvs. Firefox, Internet Explorer sau Google Chrome la adresa http://www.google.com/settings/ads/plugin.

Informaţii suplimentare privind protecţia datelor la Google sunt disponibile aici: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy şi https://services.google.com/sitestats/de.html. Alternativ puteţi vizita site-ul web al Network Advertising Initiative (NAI) la adresa http://www.networkadvertising.org. Google respectă EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

4. Securitatea datelor

Luăm măsuri de natură tehnică, contractuale şi organizatorice pentru a garanta securitatea prelucrării datelor în conformitate cu standardele tehnice. Ne asigurăm în acest fel de respectarea prevederilor legii cu privind protecţia datelor, în special a Regulamentului general privind protecția datelor, şi de faptul că datele prelucrate de noi sunt protejate contra distrugerii, pierderii, modificării şi accesării neautorizate. Măsurile de securitate includ şi transferul criptat de date între browser-ul dvs. și serverele noastre. Vă rugăm să aveţi în vedere că criptarea SSL a transferurilor de date realizate pe internet este activată numai dacă în bara de meniu inferioară a ferestrei browser-ului apare simbolul în formă de cheie iar adresa începe cu https://. Prin SSL (Secure Socket Layer) transferul de date este protejat cu ajutorul unei tehnologii de criptare de accesarea ilegală din partea terţilor. În cazul în care această opţiune nu este disponibilă, puteţi decide să nu transmiteţi anumite date prin intermediul internetului.

Toate informaţiile pe care ni le transmiteţi sunt stocate şi prelucrate pe serverele noastre de pe teritoriul Uniunii Europene.

5. Transmiterea datelor către terţi

Datele vor fi transferate către terțe părți numai în conformitate cu cerințele legale. Transmitem datele utilizatorilor unor terți doar dacă este necesar, de exemplu, în scopuri contractuale, în baza art. 6 paragraf 1 lit. b) GDPR sau atunci când interesul nostru legitim, conform art. 6 paragraf 1 lit. f. GDPR, în ceea ce privește derularea în mod eficient a activităților noastre de afaceri impune acest lucru.

În cadrul unei comenzi de prelucrare conf. art. 28 GDPR, apelăm la serviciile unor subcontractori pentru prestarea serviciilor noastre, în special pentru operarea, întreţinerea şi găzduirea site-ului web. Am luat toate măsurile de precauție necesare din punct de vedere legal și am implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a proteja datele cu caracter personal în conformitate cu cerințele legale relevante.

6. Servicii şi conţinuturi externe pe site-ul nostru web

Site-ul nostru web include şi servicii sau conţinuturi externe. Acest lucru are loc în baza interesului nostru justificat în ceea ce priveşte analiza, optimizarea şi funcționarea din punct de vedere comercial a ofertei noastre online în sensul prevederilor art. 6 paragraf 1 lit. f GDPR.

La utilizarea unor astfel de servicii sau a afişării conţinuturilor unor terţi, din raţiuni tehnice, are loc între dvs. şi respectivul furnizor de conţinut un schimb de date care ţin de comunicare, ca de ex. data, ora şi adresa IP. În acest sens este vorba cu precădere despre adresa dvs. IP, care este necesară pentru prezentarea de conţinuturi în browser-ul dvs.

Se poate întâmpla ca furnizorul respectivelor servicii sau conţinuturi să prelucreze datele dvs. pentru alte scopuri proprii. Dat fiind că nu avem nici o influenţă asupra datelor colectate de terţi şi a prelucrării lor de către aceştia, nu ne puteam asuma responsabilitatea în ceea ce priveşte scopul şi volumul prelucrării datelor dvs.

Pentru informaţii suplimentare privind scopul şi volumul colectării şi prelucrării datelor dvs. vă rugăm să consultaţi informaţiile privind protecţia datelor ale furnizorului serviciilor, resp. conţinuturilor incluse în site-ul nostru web.

Enumerarea următoare oferă o vedere de ansamblu a terţilor, precum şi a conţinuturilor acestora, precum şi link-uri către politicile lor de confidenţialitate, care conţin informaţii suplimentare cu privire la prelucrarea datelor şi a posibilităţilor de a vă exprima opoziţia.§

- Hărţile serviciului „Google Maps“ pentru planificarea de rute sunt puse la dispoziţie de către un terţ, Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Politica de confidenţialitate: https://www.google.com/policies/privacy/  Opt-Out: https://www.google.com/settings/ads/.

7. Drepturile dvs.

În momentul în care prelucrăm datele dvs. cu caracter personal, deveniţi persoană vizată în sensul Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR) şi aveţi faţă de noi următoarele drepturi ca persoană afectată de prelucrarea datelor:

 • Dreptul la informare (art. 15 GDPR)
 • Dreptul la rectificare (art. 16 GDPR)
 • Dreptul la ștergerea datelor (art. 17 GDPR)
 • Dreptul la restricționarea prelucrării (art. 18 GDPR),
 • Dreptul la portabilitatea datelor (art. 20 GDPR)
 • Dreptul la opoziţie (art. 21 GDPR)

Aveţi în plus dreptul să depuneți plângeri în fața autorității competente pentru protecția datelor cu privire la prelucrarea de către noi a datelor dvs. cu caracter personal.

8. Link-uri către alte site-uri web

Site-ul nostru web poate conţine link-uri către alte site-uri web şi conţinuturile profesionale ale acestora. Aceste alte site-uri web nu sunt controlate de noi. Vizitarea unor astfel de site-uri web se face pe propria dvs. răspundere. CERATIZIT nu îşi poate asuma şi exclude pe această cale responsabilitatea sau răspunderea pentru astfel de alte site-uri web, conţinutul acestora şi practicile de protecţie a datelor şi nici nu le confirmă. Vă recomandăm să consultaţi politica de confidenţialitate a unor astfel de site-uri web înainte de a le pune la dispoziţie informaţii despre persoana dvs. sau de a efectua tranzacţii cu acestea.

9. Modificarea politicii de confidenţialitate

Ne rezervăm dreptul de a modifica politica de confidenţialitate, în funcţie de modificările legislative sau în caz de modificare ale serviciului precum şi ale prelucrării datelor. Această prevedere se aplică însă numai în ceea ce priveşte declaraţiile privind prelucrarea datelor. În măsura în care este nevoie de acordul utilizatorilor sau dacă părţi ale politicii de confidenţialitate cuprind reglementări ale relaţiei contractuale cu utilizatorii, modificările au loc numai cu acordul utilizatorilor.

Vă rugăm să vă informaţi regulat în ceea ce priveşte conţinutul politicii de confidenţialitate.