Productivitate şi eficienţă

Pe lângă siguranţa înaltă a procesului, rata ridicată de îndepărtare a aşchiilor, calitatea perfectă a suprafeței barei și precizia formei sunt cele mai importante criterii ale clienților noștri în cojire. O cerință de bază importantă pentru cerințele menționate mai sus este alegerea mașinii de cojit necesare - diferite variante de prelucrare și combinația sistemelor de plăcuţe amovibile. În sistemele de casete SINGLE, TANDEM sau TRIO, sunt necesare diferite performaţe de acționare ale mașinilor de cojit. Pentru un calcul aproximativ al puterii de acționare necesare P [kW], se folosește formula de mai jos, cu care se poate determina numărul de tăişe / plăcuţe amovibile care pot fi utilizate:

Formula pentru calcularea puterii de acționare:

vc = viteza de aşchiere (m/min)

ap = adâncimea de aşchiere (mm)

f = avans pe casetă (mm/rot)

Kc1.1 = forța specifică de aşchiere (N/mm2)

Trebuie remarcat faptul că această putere aproximativă calculată se aplică numai unui sistem de casete. Dacă o mașină de cojit este echipată cu un cap de cojire cu 4 casete / sanii de scule, puterea de acționare calculată din formulă trebuie să fie înmulțită cu un factor de 4. În ceea ce privește adâncimea de aşchiere ap, trebuie luat în considerare faptul că, în cazul unui sistem TANDEM sau TRIO, se adaugă adâncimile de aşchiere individuale, radiale ale tuturor plăcuţelor de degroșare și finisare.

Avans şi adâncimea de aşchiere

Cei doi factori ai vitezei de avans și adâncimea de aşchiere au cea mai mare influență asupra productivității, dar aceștia sunt limitați de posibilitățile și starea de întreținere a mașinii de cojit și a sculelor sale de cojit, precum și de starea materiei prime, care inevitabil generează vibrații - în cele din urmă rețeta de succes pentru productivitate și calitate a produsului este reducerea vibrațiilor în procesul de cojire.

Suportul suplimentar pentru stabilitatea procesului este adus în procesul de decojire prin reglarea teşirii de sprijin, care este adaptat la calitatea și duritatea materialului care urmează să fie prelucrat. Valoarea nominală a acestui unghi de teșire de suport influențează dacă plăcuţa de finisare, care este dispusă paralel în direcția axială, formează un unghi de degajare între bară și teșitura de susținere - este vorba despre plăci pozitive sau se stabilește un contact de formă cu bara - este vorba despre o stare neutră sau se exercită o presiune masivă asupra materialului barei - este vorba despre plăci negative. Diferite materiale necesită proprietăți adaptate, de susținere ale plăcuţei amovibile. Unghiul teşirii de susținere și lungimea tăişului secundar influențează în cele din urmă calitatea suprafeței produse pe suprafața barei. De asemenea, nu trebuie uitat - alegerea plăcuţei amovibile corecte pentru adâncimea actuală de aşchiere ap. Spărgătoarele de aşchii care sunt foarte specifice și potrivite cu proprietățile materialului rup aşchiile produse în procesul de decojire într-o lungime utilizabilă.

Adâncimea de aşchiere joacă un rol deloc neglijabil aici. După cum s-a descris deja în capitolele anterioare, în prelucrarea de cojire găsim plăcuţe amovibile corespunzătoare pentru degroşare, pentru prelucrarea medie și pentru finisare. Numele spărgătoarelor de aşchii CERATIZIT indică deja zona de aplicare - adâncimea de tăiere ap. Denumirile spărgătoarelor de așchii cu litera "R" (rough) trebuie utilizate pentru adâncimi de așchiere mai mari de 3,0 mm, cele cu litera "M" (medium) pentru adâncimi de aşchiere cuprinse între 1,0 și 3,0 mm și cele cu litera "F" (fine) pentru adâncimi de aşchiere mai mici de 1,0 mm - acestea sunt fără excepție potrivite pentru finisare. Pe baza acestei selecții, se obțin cele mai bune proprietăți de aşchiere posibile, forțele de tăiere sunt distribuite în mod optim în plăcuţa amovibilă și astfel se obține o durată de viață optimă. La proiectarea sistemelor de casete TANDEM, cea mai mare parte a adâncimii de aşchiere trebuie să fie prelucrată de plăcuţa de degroșare, adâncimea de aşchiere a plăcuţei de finisare - în funcție de tipul plăcuţei de finisare - trebuie să fie între 0,5 și 1,8 mm.