Control total asupra proceselor cu ToolScope

Monitorizare digitală procesului dvs. de producţie

Supraveghere sigură a proceselor dvs.

CERATIZIT stabileşte cursul pentru viitorul digital în domeniul aşchierii. Un element central în acest sens îl reprezintă sistemul de monitorizare şi reglare ToolScope. Sistemul înregistrează permanent de la maşină semnale generate în timpul procesului de fabricaţie. Aceste date sunt vizualizate şi utilizate pentru monitorizarea şi reglarea maşinii.

 • ToolScope înregistrează, prezintă şi evaluează datele de proces
 • Abaterile sunt detectate în timp real
 • ToolScope vă oferă posibilitatea de a interveni automatizat în procesele dvs. de producţie
 • Starea maşinii este monitorizată pentru întreţinere 
 • În cazul coliziunilor de impact este declanşată o oprire de urgenţă (airbag-ul maşinii)
 • Poate fi evitată astfel suprasolicitarea sculei şi a maşinilor-unelte
 • Analiza duratei de viaţă a sculei
  (Sunt înregistrate date privind utilizarea sculei) 
 • Analiza perioadelor de funcţionare a maşinii
  (Analiza intervalelor de întrerupere a funcţionării maşinii şi a cauzelor acestora)
 • Control 100% asupra piesei: sunt documentaţi parametrii de proces esenţiali 
  (Asigurarea standardului de calitate)

Controlul proceselor

TS-PM: monitorizare de proces

ToolScope învaţă automat derularea optimă a procesului şi reacţionează apoi la abaterile apărute în prelucrare.

 • Detectează ruperea sculei
 • Diminuează daunele ulterioare la sculă, piesă şi maşină
 • Adaptare rapidă şi simplă la procesele de producţie
 • Permite producţia fără operator prin controlul 100% al pieselor

TS-WEAR: detectarea uzurii

ToolScope identifică sculele uzate pe baza forţei de proces medii. În acest fel se poate exploata la maxim rezerva de funcţionare a sculei.

 • Reduce costul sculelor / situaţiile de rupere a sculei
 • Creşte disponibilitatea maşinii
 • Optimizează utilizarea sculei

TS-AFC: reglare adaptivă a avansului

Reglarea avansului accelerează procesul atunci când acest lucru este posibil fără pericole şi protejează totodată scula prin detectarea vârfurilor de sarcină.

 • Intervale de ciclu reduse protejează împotriva suprasolicitării
 • Creşte durata de viaţă a sculei
 • Măreşte disponibilitatea maşinii

Protecţia maşinii

CD: monitorizarea coliziunii

Sistemul de monitorizare a coliziunii detectează coliziunile de impact în modul de funcţionare rapidă cu ajutorul unui senzor de acceleraţie. În decurs de <1 ms este declanşată o oprire de urgenţă, fiind astfel împiedicate pagube mai ample.

 • Diminuează cheltuielile pentru reparaţii
 • Reduce perioadele de nefuncţionare ale maşinii
 • Documentează coliziunile

TS-CM: monitorizarea stării

Aici este înregistrat aşa-numitul fingerprint al maşinii. În acest fel poate fi prezentată o evoluţia a tendinţelor în ceea ce priveşte starea maşinii. Observarea evoluţiei tendinţelor permite personalului de întreţinere să realizeze cu mai mare uşurinţă măsurile necesare.

 • Detectează din timp deteriorarea lagărelor la axe şi arbori
 • Suport în ceea ce priveşte planificarea măsurilor de întreţinere şi căutarea erorilor

Documentare & digitalizare

TS-TCLog: jurnal al schimbărilor de scule

Înregistrează utilizarea sculei în funcţie de cantităţile de piese procesate sau de contorul orelor de funcţionare, pentru a reduce cheltuielile administrative. Analiza abaterilor în ceea ce priveşte durata de viaţă a sculelor identifică potenţialele de optimizare.

TS-MDA: analiza datelor maşinii

Înregistrează datele operaţionale ale maşinii şi le stochează în vederea analizei ulterioare. Date operaţionale sunt, de ex., perioadele de nefuncţionare ale maşinii şi cauzele acestora. Analiza acestor date permite o amplă creştere a productivităţii.

TS-QRep: documentarea calităţii

Monitorizare şi documentare în timp real ca dovadă a calităţii în cazul proceselor critice. Sunt suportate şi standardele de monitorizare speciale ale industriei aeronautice „GEP11TF12“ şi „MTV548-4“ pentru garantarea standardelor de calitate ridicate.

TS-Connect: funcţii de reţea

Integrarea ToolScope în reţeaua firmei permite transferul automat al datelor pe un server sau pe un hard-disk din reţea. Sunt garantate astfel stocarea pe termen lung a datelor, funcţia de back-up automată şi accesul de la distanţă.

Automatizarea producției dvs. cu o combinație de soluții unice de monitorizare digitală:

 • ToolScope (conexiune directă la mașină)
 • spike®_mobile (cel mai bun echipament de măsurare)

Beneficiile dvs. cu o combinație a acestor sisteme digitale:

 • Semnal de monitorizare precis (chiar și pentru forțe mici)
 • Monitorizare in direct a procesului pentru securizarea procesului
 • Feedback direct al mașinii

Cerinţele individuale sunt puse perfect în practică prin intermediul ToolScope, după cum ne demonstrează acest exemplu practic de la client:

1. Reducerea intervalului de ciclu cu până la 15%

 • Prelucrare de finisare cu reglare adaptivă a avansului

2. Siguranţă de proces crescută cu până la 25 %

 • Strunjirea şi adâncirea racordului de carburant cu monitorizarea procesului

3. Creşterea duratei de viaţă a sculelor cu până la 30 %

 • Diverse operaţiuni de alezare, strunjire şi frezare cu monitorizarea uzurii
 • Durată de viaţă optimă a sculei
 • Utilizare suplimentară a sculei prin intermediul ToolScope
  Monitorizarea uzurii cu ToolScope permite utilizarea sigură a rezervelor de durabilitate ale sculei
Service-ul nostru, avantajul dvs.
 • Funcţii ToolScope adaptate individual în funcţie de necesităţile dvs.
 • Consiliere locală la implementarea noilor procese şi componente
 • Întotdeauna la curent cu noutăţile prin şcolarizări şi actualizări software

ToolScope monitorizează și documentează producția componentelor turbinei motorului

Citiți povestea noastră de succes despre utilizarea sistemului nostru de monitorizare ToolScope în industria aerospațială

Smart Manufacturing: Save 90% process time
Process-safe milling by using the latest tooling technologies, innovative CAM solutions and reliable process monitoring.

Watch the video to see our X5G-Z vice compared to a competitive vice. We proved the functionality of the dampers with a vibration sensor which is evaluated in ToolScope. The aim was to achieve the best possible surfaces with the 5-axis vice, heavy duty chuck with SilverLine cutter and with the process monitoring tool Toolscope.

Why not also take a look at our 5th episode of THE CUT by CERATIZIT, where we talk about how you can achieve full control over production processes with our digital monitoring tool ToolScope.