ToolScope monitorizează şi documentează fabricarea componentelor turbinelor pentru unităţi de propulsie

Pentru a garantarea fără compromisuri a siguranţei în industria aeronautică, procesele de fabricaţie trebuie să corespundă unui mare număr de norme riguroase. Pentru a reduce activităţile manuale la documentarea procesului de producţie, un furnizor din industria aeronautică a apelat la sistemul nostru de asistenţă ToolScope - pentru un plus în ceea ce priveşte economia de timp şi siguranţa de proces!

Normele pentru construcţia de aeronave şi componentele acestora sunt extrem de riguroase şi trebuie îndeplinite şi documentate în totalitate. „Un furnizor care a depăşit cu succes aceste obstacole şi care se numără printre furnizorii de bază ai unităţilor aeronautice a dorit să reducă amploarea activităţilor manuale în ceea ce priveşte verificarea şi documentarea. Ca urmare a căutat un sistem de monitorizare a proceselor care să corespundă şi normelor aeronautice GEP11TF12 şi MTV548-4. Soluţia a venit sub forma sistemului nostru ToolScope“, explică Marc Rottschäfer, Sales & Application Lead/Digital Solutions la CERATIZIT.

Controlul în timp real protejează piesa şi maşina

Furnizorul menţionat fabrică, printre altele, elice de compresor destinate turbinelor pentru unităţi de propulsie, aşa numitele rotoare monobloc (blisk) din aliajul nichel-crom Inconel® 718. „Pentru a evita erorile în procesul de producţie, care se pot dovedi foarte scumpe, monitorizarea sigură şi în timp real cu ToolScope este un factor important de asigurare a calităţii. Sistemul avertizează asupra uzurii premature a sculelor sau chiar a ruperii acestora, protejând astfel maşina şi piesa de prelucrat” declară Marc Rottschäfer. 

Însă, mai întâi, a fost necesară dotarea tuturor centrelor de prelucrare utilizate la fabricarea rotoarelor monobloc cu CERATIZIT ToolScope, precum şi cu acelaşi sistem de senzori pentru monitorizarea agentului de răcire. Provocarea a fost: Maşinile proveneau din anii de fabricaţie 2007 până în 2020, având ca urmare sisteme de comandă şi versiuni software diferite. Cu toate acestea, s-a reuşit implementarea pe toate maşinile a aceleiaşi platforme pentru operarea ToolScope. Utilizatorul este încântat: Fiecare maşină prezintă un mod de operare unitar în ceea ce priveşte monitorizarea.

Hardware ToolScope cu conexiune directă la maşină

Rotor monobloc destinat utilizării în turbinele pentru unităţi de propulsie: alezajele au fost monitorizate cu ToolScope.

Module ToolScope pentru documentare digitală

ToolScope constă din diverse module, care se pot combina între ele şi care îndeplinesc diferite sarcini de monitorizare. „Pentru clienţii noştri a fost important să identifice din timp ruperea sculelor şi să diminueze astfel defecţiuni ulterioare ale sculelor, pieselor şi ale maşinii. În acest sens utilizăm modulul TS-PM (monitorizare de proces), care permite chiar şi desfăşurarea fără operator uman a procesului de fabricaţie, prin controlul în proporţie de 100% a pieselor de prelucrat“, declară Marc Rottschäfer. Acesta a fost extins pentru a corespunde normelor aeronautice GEP11TF12 şi MTV548-4. În acest caz sunt monitorizate momentul de torsiune al arborelui, momentul de torsiune al axului de avans, turaţia arborelui, presiunea lichidului de răcire şi debitul acestuia.

Modulul TS-QRep (documentarea calităţii) oferă ajutor la monitorizarea şi documentarea în timp real a proceselor critice. „Pentru a asigura respectarea înaltelor standarde din industria aeronautică furnizorul trebuie să poată prezenta o perfectă documentare a calităţii. De exemplu, modulul TS-QRep salvează un PDF ca document doveditor al calităţii, generează o imagine a proceselor şi salvează informaţii referitoare la proces, cum ar fi numărul de serie, numărul sculei şi marcajul de timp. În plus, este documentată respectarea cu absolută stricteţe a limitelor de proces definite”, explică Marc Rottschäfer.

TS-Connect (funcţii de reţea) permite integrarea ToolScope în reţeaua companiei şi iniţierea, prin intermediul funcţiei Network-Push, a unui transfer automat al datelor de proces şi al PDF-urilor generate direct către serverul clientului. Departamentul IT al clientului poate realiza apoi un backup al datelor în conformitate cu cerinţele sale speciale. 

Complex şi totuşi atât de simplu

Pentru ca procesul de fabricare a rotoarelor monobloc să devină şi mai transparent pentru client, operatorul maşinii poate introduce numărul de serie al componentei care trebuie produsă, în documentaţie apărând astfel şi numărul de serie al componentei, precum şi numărul sculei, alături de parametrii prevăzuţi de normele aeronautice. Salvarea documentaţiei se face în funcţie de sortarea după numărul de serie al componentei şi poate fi pusă cu uşurinţă la dispoziţia clientului final, dacă este necesar. Procesul poate fi complet automatizat cu scanere de coduri de bare sau dacă datele sunt stocate deja în sistemul de comandă.

Cu ajutorul diverselor module ToolScope pot fi realizate şi sarcini de documentare complexe, conforme normelor industriei aeronautice - totul într-un timp mult mai scurt.

Automatizarea funcţionează!

Prin intermediul ToolScope, CERATIZIT i-a uşurat enorm munca furnizorului: ceea ce înainte necesita un proces laborios şi prelungit de extragere manuală a datelor din sistem, se desfăşoară acum automat - şi într-un timp mult mai scurt. „Un alt aspect important al ToolScope şi care ajută în promovarea calităţii: sistemul protejează valoroasele echipamente (piese de prelucrat şi maşini), avertizând din timp asupra posibilităţii de rupere a sculelor şi oprind procesul, dacă este necesar. Astfel, fabricarea rotoarelor monobloc devine şi mai transparentă pentru clientul final - iar zborul mai sigur!”, rezumă Marc Rottschäfer.