Vår magnetspännteknik är tilltalande

Full spännkraft, full effektivitet

Tidsödande riggningar och arbetsstycken som är svåra att spänna fast gör användningsprocesserna onödigt arbetskrävande och påverkar produktiviteten rejält. Med WNT:s nya magnetspännteknik – som är systemneutral och som kan användas i alla vanliga bearbetningscentraler – kan du kraftigt minska riggningstiderna och öka tillverkningskapaciteten. Det ger dig affärsmässiga fördelar mot konkurrenterna.

Öka din produktivitet:
  • snabb fastspänning och riggning
  • bearbetning från 5 sidor i en fastspänning
  • former som fallit ur kan spännas fast säkert
  • bibehållen spännkraft vid strömavbrott
  • ökad säkerhet med strömoberoende statusdisplay
  • inga spänningar hos precisionskomponenterna