Användning av de senaste verktygsteknologierna, innovativa CAM-lösningar och pålitlig processövervakning

Hur fungerar processäker fräsning?

MonsterMill PCR Uni för trokoidal fräsning kommer vid grovbearbetning till maskinen. Den speciella programmeringen för detta levereras av OPEN MIND på dess hyperMILL®-system. Vid anslutande finbearbetning satsar båda projektpartner på cirkulär segmentfräsning med 3D Finish – med bl.a. imponerande korta processtider. Enligt mottot ”Connected Machining” (ansluten bearbetning) övervakas processerna med övervaknings- och regleringssystemet ToolScope från CERATIZIT. Bland annat gör bl.a sensorsystemet spike®_mobile från pro-micron GmbH ett bra jobb här. Den mäter även de minsta krafterna direkt på verktyget och säkerställer därmed övervakning och kontroll av processen in i minsta detalj.

Du kan också se DiMaPs inspelade föredrag om ”Processäker fräsning”:

Presentation av vårt användningsfall

Grovbearbetning med MonsterMill PCR Uni

För grovbearbetningen använder CERATIZIT övervägande nya MonsterMill PCR Uni med Ø 20 mm och 60 mm skärlängd. Programmeringen av den trokoidala fräsningen kom från OPEN MIND till hyperMILL®-systemet. Stabil och exakt bearbetningsprocess garanteras bland annat av den ojämna fördelningen av MonsterMill-skäreggarna och deras ojämna virveleffekt. Dessutom övervakas och styrs processerna med den adaptiva matningsregleringen TS-AFC i ToolScope. Därmed anpassas matningen mellan 80 och 120 % av tidigare beräknat optimalt vridmoment. Processen regleras adaptivt till varierande skärdjup, till olika materialkvaliteter, samt kompensation för förbearbetningen. På så sätt kan det uppnås en optimal balans mellan verktygsskydd och kortare cykeltider. Verktygslivslängder blir upp till 5 % längre, cykeltiderna förkortas däremot från 5 till 15 %. Utöver det erbjuder OPEN MIND med ”Connected Machining” en effektiv möjlighet att komma åt maskinen även från programmeringsarbetsstationen.

Fördelar med MonsterMill PCR Uni
 • Optimalt spånavlägsnande vid rampfräsning och borrning. Med den speciella kärngeometrin evakueras spånen optimalt för minskad spånklämning.
 • Högsta gångjämnhet vid HPC-fräsning: Den ojämna fördelningen av skäreggarna och den ojämna virveleffekt motverkar vibrationer och säkerställer en stabil och exakt bearbetningsprocess.
 • Med höga matningshastigheter tack vare fyra skäreggar erbjuds högsta prestanda och kortare handläggningstider.
 • Rampfräsning och borrning utan vibrationer: Den patenterade centrumspetsen garanterar hög precision.
Fördelar med grovbearbetningen
 • Kortare bearbetningstider
 • Höga tid-spån-volymer
 • Högre skär- och matningshastigheter än i konventionellt bearbetningsförfarande
 • Längre verktygslivslängder
 • Verktygs- och maskinskonande bearbetning

Finbearbetningsprocess med 3D-Finish

I den avslutande finbearbetningsprocessenmåste den slutgiltiga kvaliteten uppnås. Uppstår processfel, som slitage, obalans eller vibrationer, där kan det eventuellt krävas omfattande reparationer. Via ToolScope kan man automatiskt och omedelbart reagera på sådana sporadiska avvikelser. Men då det endast utövas små krafter vid efterbearbetning måste det användas mycket känsliga sensorer direkt på verktygshållaren – som spike®_mobile från pro-micron GmbH. Den mäter de axiella krafterna, vridningen och framför allt böjmomentet och överför dem trådlöst. Via den patenterade visualiseringen spike®_polar visas böjmomentet inte bara som kraftförlopp, utan varje enskild skäreggs krafter kan representeras.

Fördelar med 3D Finish-högprestandafräsen
 • Hög lönsamhet: Större ingreppsbredder tack vare den stora radien. Det ger i sin tur betydligt kortare processtider
 • Bättre ytor: Trots förkortade bearbetningstider ger de större radierna bättre ytkvalitet
 • HA-skaft: Det cylindriska skaftet ger perfekt rundnogrannhet och bästa balansering
 • Universell användning: 3D Finish är en fräs helt i hårdmetall som passar för stål, rostfritt stål, gjutjärn, icke-järnmetall, värmebeständigt stål och härdat stål.
Fördelar med finbearbetningen
 • 3D-Finish: 90 % tidsminskning
 • CAM: enkel programmering av de senaste verktygen
 • Processövervakning: ToolScope genomför eventuella övervakningsstrategier
 • Kombination med spike_mobile: Registrering och utvärdering av de minsta krafterna
 • Samarbete mellan tre starka partner: CERATIZIT, OpenMind och pro-micron

Sammanfattning: Kombinationen av passande verktygsval, programmering och pålitlig processövervakning har enorma fördelar

Vid finarbetning visade det sig hur kombinationen av passande verktygsval med MonsterMill PCR Uni och bearbetningsstrategier som trokoidal fräsning, HPC (högtryckskylning) och helikalborrning med 5 axlar i hyperMILL® ger säkra processer. En annan bidragande faktor är ToolScope, som genom mätningar under pågående process och avvikelser från referensprocessen snabbt upptäcker och reagerar på dessa mätningar. Resultatet är att verktygslivslängder kan bli upp till 5 % längre och cykeltider bli 5 till 15 % kortare. Även finbearbetningsprocessen med den cirkulära segmentfräsen 3D Finish och den specifika hyperMILL®-programmeringen uppnår imponerande resultat: Mycket bra ytor även vid stora ingreppsbredder, längre verktygslivslängder och fenomenala, upp till 90 % kortare bearbetningstider. Tack vare process- och slitageövervakningen i ToolScope, kombinerat med de fina sensorerna spike®_mobile, kan finarbetningen vad beträffar verktygsutnyttjande och arbetsstyckskvalitet utnyttjas optimalt.

Smart Manufacturing: Save 90% process time

Process-safe milling by using the latest tooling technologies, innovative CAM solutions and reliable process monitoring.