Verktyg för härdade stål

Alltid rätt verktyg till alla tillämpningar

Hårdbearbetningen får en allt större roll i synnerhet inom verktygs- och formtillverkning. Den ersätter tidskrävande metoder som slipning och gnistbearbetning. Men även inom andra branscher måste komponenterna genomgå spånskärande bearbetning när de har härdats. Det här innebär en stor utmaning för borr- och fräsverktyg. Vi har tagit fasta på kundernas behov och sammanställt ett urval högspecialiserade verktyg för alla tänkbara tillämpningar. De här verktygen är den optimala lösningen när det gäller stålbearbetning inom det högsta hårdhetsområdet, och tack vare sina höga prestanda ger de en garanterat maximal tidsbesparing.

1. CircularLine – CCR – H

Proffs på trokoidal grovbearbetning av hårda material

2. MonsterMill – HCR

En perfektionist när det gäller finbearbetning

3. WTX – H

 • Problemlösare upp till 58 HRC med invändig kylning
 • Hårdborrspecialist – upp till 70 HRC

4. BGF – TYP H

Ett multiverktyg för borrning, försänkning och gängning

CircularLine – nu även för härdade material upp till 70 HRC

Proffs på trokoidal grovbearbetning av hårda material

CircularLine – CCR-H är en vidareutveckling av vår välbeprövade fräs för trokoidal fräsning ur CircularLine och den perfekta verktygslösningen när det gäller bearbetning av härdade material. Tack vare det ultrafinkorniga substratet som anpassats speciellt för hårdbearbetning, den nyaste Dragonskin-beläggningstekniken, den optimerade skärgeometrin och en ny spånbrytare, är CircularLine – CCR-H det ultimata verktyget för hårdfräsningsarbeten upp till 70 HRC.

Ny spånbrytare

Speciell geometri för bearbetning av härdade stål som minimerar slitaget på spånbrytaren.

Fördelar
 • optimal spånbortförsel
  med hjälp av spånbrytaren 0,9 x d1
 • hög gångjämnhet och hög avverkningsvolym
  tack vare ett 6-skärsverktyg med skärlängd 3 x d1
 • lång livslängd
  tack vare den nya Dragonskin-beläggningen och den slitstarka spånbrytargeometrin
 • extremt processäker
  tack vare HB-skaftet som förhindrar att verktyget dras ut

Beläggning

Den nyaste Dragonskin-beläggningstekniken DPX62S kännetecknas av hög värmehårdhet och en oxidationsbeständighet upp till 800 °C. Bredbandsbeläggningen som baseras på titanaluminiumnitrid har utvecklats speciellt för bearbetning av härdat stål och har en optimerad skikt- och ytstruktur.

 • Multilayer, HV0,05 = 3800
 • Friktionskoefficient (mot stål) = 0,4
 • Max. användningstemperatur: 800 °C

MonsterMill – HCR

En perfektionist när det gäller finbearbetning

För många verktygs- och formtillverkare har tidskrävande gnistbearbetning hittills varit den enda möjligheten när det gäller att uppnå en hög ytkvalitet hos verktyg med en högre hårdhet än 55 HRC. Nu är den tiden förbi, för vår MonsterMill HCR är det perfekta alternativet. MonsterMill HCR är avsett för finbearbetning och är det optimala verktyget för hårdheter upp till 70 HRC. Dess stabila skärgeometri kombinerat med den polerade skärdelen garanterar perfekta komponentytor och optimal konturnoggrannhet med lång livslängd.

HPC-pinnfräs

 • Diameter: 0,2 mm – 12 mm
 • Antal skär: 2 och 4
 • Med hörnradie

HCR-radiefräs

 • Diameter: 0,2 mm – 12 mm
 • Antal skär: 2 och 4
 • Radiekontur: ± 0,01 mm
Fördelar
 • optimal rotation och hög balanseringsklass 
  tack vare HA-skaft med tolerans h5
 • optimal spånbortförsel och lång livslängd 
  tack vare den stabila skärgeometrin 
 • utmärkt ytkvalitet 
  tack vare polerad skärdel 
 • optimalt skärbeteende
  den speciella kantprepareringen förbättrar skärgeometrin
 • verktyg med hög noggrannhet och små toleranser
  till Ø 6 mm – 0/-0,01 mm
  från Ø 6 mm – 0/-0,02 mm

Beläggning

Den nyaste Dragonskin-beläggningstekniken DPX62U kännetecknas av hög värmehårdhet och en oxidationsbeständighet upp till 1150 °C. Bredbandsbeläggningen som baseras på titanaluminiumnitrid har utvecklats speciellt för bearbetning av härdat stål och har en optimerad skikt- och ytstruktur. Vid beläggning används dessutom ett speciellt, ultrafinkornigt substrat som möjliggör en kostnadseffektiv hårdbearbetning upp till 70 HRC.

 • Multilayer, HV0,05 = 4000
 • Friktionskoefficient (mot stål) = 0,5
 • Max. användningstemperatur: 1150 °C

WTX - Högprestandaborr

Problemlösaren för upp till 58 HRC med invändig kylning

Tack vare en perfekt kombination av skärgeometri, Dragonskin-beläggning och substrat löser WTX – H problemen när det gäller svårbearbetade material. Verktyget kan även användas universellt för bearbetning av stål och gjutgods. Det här mycket stabila borrverktyget med invändig kylning är avsett för hårda material upp till 58 HRC, och den nya, titanaluminiumnitridbaserade enskiktsbeläggningen ger en garanterat lång livslängd och maximal processäkerhet.

Fördelar
 • extremt processäker användning upp till 58 HRC
  tack vare en perfekt kombination av skärgeometri och beläggning 
 • universell användning 
  lämpar sig även för stål och gjutgods 
 • längsta livslängden vid en jämförelse med konkurrenterna 
  tack vare invändig kylning, Dragonskin-beläggning och användning av ett segt hårdmetallsubstrat

Beläggning

 • Enskiktsbeläggning utvecklad för härdade material
 • Baseras på titanaluminiumnitrid
 • Optimerad skikt- och ytstruktur
 • Oxidationsbeständig upp till 800 °C

Hårdborrspecialist – upp till 70 HRC

Det extremt stabila, rundade skäret och det ultrafinkorniga substratet som anpassats särskilt till hårdbearbetning, i kombination med den nyaste Dragonskin-beläggningstekniken, gör WTX – H till en specialist på hårdborrning. Med det här mycket stabila och slitstarka borrverktyget kan du bearbeta härdat stål upp till 70 HRC. Den nya titanaluminiumnitridbaserade enskiktsbeläggningen gör WTX – H extra värmebeständig och garanterar en lång livslängd och maximal processäkerhet.

Fördelar
 • specialist på härdade verktyg > 58 HRC 
  perfekt kombination av beläggning, hårdmetall och skärgeometri 
 • mycket lång livslängd kan uppnås 
  Dragonskin DPX64U, ultrafinkornig hårdmetall 
 • extremt processäkert och slitstarkt 
  tack vare det extremt stabila och rundade skäret

Beläggning

 • Enskiktsbeläggning utvecklad för härdade material
 • Baserad på titanaluminiumnitrid
 • Optimerad skikt- och ytstruktur
 • Oxidationsbeständig upp till 800 °C
 • Ett särskilt substrat används

Specialisten på gängtillverkning i härdade och svårbearbetade material

Ett multiverktyg för borrning, försänkning och gängning

Med borrgängfräsen BGF – Typ H sparar du hädanefter in på tidskrävande gnistbearbetning för att få in en gänga i en härdad komponent. Med det här multiverktyget kan du skapa genomgående gängor och gängade bottenhål ned till ett gängdjup på 2 x D – och det gör du med högsta processäkerhet. Det vänsterskärande verktyget spar inte bara enormt mycket tid som skulle ha gått åt till gnistbearbetning, utan förebygger också extrakostnader. Därför är BGF – Typ H den mest ekonomiska och produktiva lösningen för framställning av gängor i härdade och svårbearbetade material.

Beläggning

 • Specialtyp för användning i härdade material
 • Titankolnitrid-baserad PVD-beläggning
 • Beläggningstjocklek 3–4 µm
 • Hårdhet: 3 000 HV
Obs! Vänsterskärande (M04)
Fördelar
 • Tidsbesparing 
  Borrning, försänkning och gängfräsning med ett verktyg och hög skärhastighet 
 • brett användningsområde 
  skapar höger- och vänstergänga, lämplig för genomgående gängor och gängade bottenhål, olika gängtyper möjliga (M, UNC, UNF) 
 • hög gängkvalitet 
  hög ytkvalitet, gradfri gänga

Användningstips

Vid gängfräsning kan verktygsmatningen programmeras på två olika sätt:

Dels efter konturen, dels efter verktygscentrum. Så här kan du ta reda på vilken programmerbar förskjutning som maskinen faktiskt använder:

 • Mata in hela gängfräsningsprogrammet i maskinstyrningen
 • programmera ett säkerhetsavstånd så att gängprogrammet körs helt i luften
 • kör programmet och mät bearbetningstiden
 • jämför den uppmätta tiden med det beräknade teoretiska värdet

Om tiden som behövs är längre än den beräknade så ska du arbeta med matning i verktygscentrumet. 
Om tiden som behövs är kortare än den beräknade ska du arbeta med matning efter konturen.