MaxiMill 275 – planfräs för höglegerat rostfritt stål

Exakta resultat och hög effektivitet med planfräsen MaxiMill 275

Ett nytt frässystem optimerar grovbearbetning av höglegerat rostfritt och värmebeständigt stål: MaxiMill 275. Planfräsen utvecklades för bearbetning av plana ytor i turboaggregathus och avgaskrökar, är utomordentligt stabil och har ett maximalt antal vändskär (WSP) med slipning runt om och hög skärförmåga. Det ger stabil fräsning, högklassiga fräsresultat, lång livslängd och mycket hög lönsamhet. 

De viktigaste egenskaperna hos planfräsen MaxiMill 275
  • Robust design
  • Stabilt och stadigt WSP-fäste i stommen
  • Definierade och stabila skärkanter 
  • 16 användbara skärkanter per vändskär för högsta lönsamhet
  • Låg effektförbrukning med positiv vändskärstopografi
  • Inbyggt planskär för hög ytkvalitet
  • Stabil fräsning och minskad spindelbelastning
  • Hög produktivitet, processäkerhet och kostnadseffektivitet

Bearbetning av turboaggregatdelar – mer krävande än andra material

Planfräsning av turboaggregatdelar sker i krävande material – oftast värmetåligt gjutstål, ofta med tillsats av niob – som ställer extrema krav på fräsverktygen. Både turbolagerhus och avgaskrökar är också svåra att spänna fast stabilt. Det ställer höga krav på verktygets stabilitet och skärförmåga så att kvaliteten på resultatet blir tillräcklig.

Vi bestämde oss för att utveckla ett tekniskt optimalt och effektivt verktygssystem för sådana uppgifter. ”Med planfräsen MaxiMill 275 har vi nått fram”, bekräftar Detlef Erdei som är tillämpningsansvarig för fordonsteknik hos CERATIZIT. ”Vårt utvecklingsteam gjorde först stommen extremt stabil och vibrationsobenägen. Vi kunde också optimerat antalet skäreggar till diametern.” Den största modellen, MaxiMill 275 med 125 mm diameter, har 18 tänder. De mindre 63, 80 och 100 har 7, 10 respektive 14 tänder.

Nyutvecklade vändskär

Särskilt fokus lades på exakt utformning av plattfästet, som vändskäret håller fast precist med en kilanordning. Inga eggförskjutningar uppstår, vilket gör att höjden inte behöver korrigeras. En fördel som visar sig även som användarvänlighet.

Vändskären har också nyutvecklats. I centrum finns ett särskilt skärmaterial som anpassats för höga termomekaniska påfrestningar. Plattorna har en positiv geometri med 20 graders spånvinkel. Det ger dem hög skärförmåga och garanterar mjuk gång. Eftersom de är slipade runt om är precisionen hög och konstant.

De PVD-belagda plattorna är placerade i plattsätet så att skärkanten är vågrät mot hållaren. I motsats till de flesta andra planfräsar – som avverkar spån med hörnfasen – erhålls en betydligt slätare yta på detta sätt med inbyggd finegg. Vändskäret kan användas med höger- och vänsterroterande verktyg.

Planfräsen testas: fräsning av flänsytan i turboaggregatet

Material: 1.4837+Nb | MaxiMill 275: diameter 80 mm/8 skär

De viktigaste skärvärdena:

fz 0,145 mm
vc 100 m/min
ap 1,4 mm
ae/D variabel
KSS  torr

Livslängd* = 0,92 m → motsvarar 24 komponenter

*Jämfört med konkurrerande produkter är livslängden ca 70 procent högre.

Kanske är du också intresserad av: