Planfräs med sugeffekt – MaxiMill SEC12

➕ Kompromisslös planfräsning av cylinderhuvuden och vevhus

➕ Nästan helt spånfria komponenter
tack vare sugeffekt

➕ Inga inställningar
med 100 % Plug & Play

PKD-planfräsen MaxiMill SEC12 är idealisk för fordonsindustrin vid bearbetning av vevhus, cylinderhuvuden och andra komponenter av aluminium eller icke-järnmetaller där det inte får finnas några invändiga spån kvar efteråt. Den specialkonstruerade plattplaceringen och vändskärets topologi skapar vid höga varvtal ett undertryck, som förstärks av skärvätsketrycket och leder bort nära 100 procent av alla spån från arbetsstycket.

Alla som arbetat med motortillverkning har stött på problemet: Vid konventionell planfräsning av vevhus och cylinderhuvuden faller spån ner och fastnar i vattenkanalerna, där de inte helt kan avlägsnas under den automatiska rengöringsprocessen. De måste tas bort för hand, vilket är ett mödosamt och tidskrävande merarbete. I annat fall måste en dyr komponent kasseras.

MaxiMill SEC12 når nya nivåer av processäkerhet, lönsamhet och kapacitet inom fordonsindustrin

Se skillnaden i den här filmen: Konventionell planfräsning mot planfräsning med MaxiMill SEC12 med sugeffekt

Med PKD-planfräsen MaxiMill SEC12 (Suction Effect Cutter/vändskärsstorlek 12) försvinner problemet, och du sparar både tid och pengar. I vändskären finns ett slipat spånledningsspår och den genomtänkta placeringen i frässtommen skapar ett undertryck som för bort spån från arbetsstycket. Utgångsvinkeln från plana ytor är ca 30 grader vilket gör att i princip inga spån kommer in i komponenten. Främjar bortförsel av skärvätska tack vare trycket som skapas bakom spånen av den speciella formen.

Konventionell planfräsning

⚠️Spånen spolas in i komponenten

Planfräsning med MaxiMill SEC12

✔️nära 100 % spånfria komponenter tack vare undertryck

Tydliga fördelar med MaxiMill SEC12 i praktiken

”Sugfräsen” MaxiMill SEC12 visar övertygande resultat, exempelvis vid planfräsning på tre sidor i ett vevhus av AlSi7MgCu0,5. Här används varianten med 125 mm diameter (12 tänder). 

Skärgeometrin, skärplaceringen och skärvätskestrålen i MaxiMill SEC12 skapar en sugeffekt för i princip spånfria komponenter

Huvudsakliga skärdata:

 • Skärhastighet Vc = 2355 m/min
 • Matning per tand fz = 0,2 mm/varv
 • Matningshastighet Vf = 14400 mm/min
 • Skärdjup ap = 5 mm
 • Skärbredd ae = 80 %
 1. SKÄRKYLNING – skärvätskelocket leder skärvätskestrålen direkt till skären
 2. SUGEFFEKT – skärgeometrin, skärplaceringen och skärvätskestrålen skapar en sugeffekt

→ Bearbetning av upp till 40 000 komponenter per bestyckning, på imponerande tid, med imponerande kvalitet och nästan spånfritt. 

Dessutom erbjuder MaxiMill SEC12 ytterligare fördelar:

 • Modulär konstruktion (med enbart lagerhållna standardkomponenter) – skapa precis de versioner du behöver. 
 • Består av fräsfäste i utförande HSK-A63, -A80 eller -A100 med plats för den aktuella ytfräsens stomme. 
 • Finns i följande diametrar: 50 Z6, 63 Z8, 80 Z10, 100 Z12, 125 Z14 och 160 Z18 mm 
 • Fler storlekar och varianter tillgängliga på begäran för enskilda kunder.
 • PKD-bestyckade vändskär kännetecknas av mycket långa livslängder och skärhastigheter upp till 3500 m/min. 
 • Finesser i vändskärsgeometrin ger höga matningsvärden på 0,1–0,2 mm per tand.
 • Tandantalet är optimerat till prestanda hos marknadens vanligt förekommande fleroperationsmaskiner. 
 • Två varianter för grovbearbetning:
  - en för ingreppsbredd upp till 8 mm 
  - en för ingreppsbredd på högst 4 mm (kostnadseffektivare tack vare mindre PKD)

På så sätt kan användaren själv konfigurera verktyget optimalt för arbetsuppgiften och maskinen.

Konstruktion hos MaxiMill SEC12 – enkelt med Plug & Play!

Vändskärens höga precision gör dem enkla att montera utan inställningar. För extra höga kvalitetskrav kan användaren balansera verktygen med tungmetallskruvarna på fräskanten upp till balanseringsklass G2.5. Den höga rundhetsnoggrannheten skonar spindeln, ökar livslängden, minskar vibrationerna och ger möjlighet till ytkvaliteter på Rz = 20 μm även vid grovbearbetning.

MaxiMill SEC12 håller längre än genomsnittet, medger modulkonstruktion från standardprodukter och behöver inte ställas in tack vare 100 % Plug & Play – för kompromisslös planfräsning av cylinderhuvuden och vevhus.

Why not also take a look at our 6th episode of THE CUT by CERATIZIT, where our experts talk about the technology behind and the advantages of our PCD face milling cutter MaxiMill SEC 12. 

Köp den nu!