SilverLine - pinnfräs av fullhårdmetall

Verktygsprogrammet för universell och kraftfull bearbetning

För det nya, utvidgade SilverLine-verktygsprogrammet för fullhårdmetall har vi skruvat upp prestandan rejält, med ännu högre skärhastigheter tack vare ny Dragonskin-beläggning och en vidareutvecklad geometri. De nya SilverLine-pinnfräsarna imponerar även vad gäller slitstyrkan. Ytterligare ett plus: Från och med nu finns fler fräsar för fler användningar tillgängliga i SilverLine-programmet.

 • Lägre vibrationstendens även vid stora omslutningsvinklar
 • Betydligt högre brottmotstånd
 • Stabilare gång
 • Lägre skärkrafter vid spånbildningen
 • Lägre värmeutveckling
 • Större urval av diametrar
 • Fler varianter när det gäller antal effektiva eggar
 • HA-skaft-varianter
 • Variant med invändig kylning
 • Grov-/finfräsar
 • Grovfräsar
 • Fullspårsfräsar
 • Bearbetning av så gott som alla material
 • Ökad temperaturbeständighet
 • Våt- och torrbearbetning

Universell användning tack vare utökat verktygsprogram

SilverLine-programmet omfattar olika pinnfräsar för bearbetning av olika material:

3. Pinnfräs | Spiralfräsning

5. Torus ändfräs | Spiralfräsning

6. Pinnfräs | Spårfräsning & Valsfräsning

7. Pinnfräs | Spårfräsning & Valsfräsning

8. Pinnfräs | Spårfräsning & Valsfräsning

9. Pinnfräs | Spårfräsning & Valsfräsning

10. Högprecis finfräs | Valsfräsning (Fin bearbetnin)

11. Radiefräs | 3D-fräsning

Optimerad geometri för ökad processäkerhet och högre skärhastigheter

För att få ut maximal skärhastighet har våra utvecklare arbetat intensivt för att ta fram en optimal geometri och optimerat kärndiametern för universell användning. Det gör att verktyget vibrerar mindre, även vid stora omslutningsvinklar. För att få en ännu bättre spånevakuering och bättre verktygsgång har även skärens och spånutrymmets geometri anpassats. Det gör verktyget stabilare, minskar slitaget och ökar skärhastigheten.

Senaste Dragonskin-beläggningen för ökad prestanda

Med den nya Dragonskin-beläggningen kan i princip alla material bearbetas ännu bättre. Den senaste generationens flerskiktsbeläggning gör SilverLine-pinnfräsarna ännu mer temperaturbeständiga och hållbara vid abrasiva material. Fullhårdsmetallfräsar med Dragonskin-beläggning passar även bra för torrbearbetning.

En testrapport visar prestandan i jämförelse:

Materialnummer: Z160 CDV12
vc: 160 m/min
Diameter: 10 mm

röd = SilverLine - ny
ljusgrå = SilverLine - tidigare
mörkgrå = konkurrenter

Verktygsbrottstest

Livslängd i m

I början var vi verkligen skeptiska, men att ställa om till SilverLine visade sig vara ett av våra bästa beslut. Sedan dess har vår produktivitet tagit ett stort kliv framåt.
VD Heinz Knöpfle GmbH, Christian Knöpfle

Använd vår omslipningsservice – för att få ut mer av ditt verktyg.
Verktyget får längre livslängd med originalslipning, -beläggning och -geometri.