Trochoidal fräsning - användning, fördelar och val av verktyg

Processoptimering när det gäller snabba bearbetningstider och lång livslängd för bearbetningsverktyg är nyckelord för de flesta tillverkningsföretag när det kommer till ökad effektivitet. Intelligenta frässtrategier, som trochoidal bearbetning, är rätt väg att gå. Våra nya CircularLine CCR pinnfräsar ger längre livslängd för verktygen och kortare tillverkningstid för komponenter. 

Vad innebär trochoidal-fräsning?

Under trochoidal-fräsning kommer det nya CAM-programmeringssystemet och styrcyklerna till användning. De hjälper dig att hålla en jämn ingreppsvinkel och jämn medelspåntjocklek. Det säkerställer en optimal och effektiv bearbetning. Den här frässtrategin passar särskilt bra för bearbetning av djupa spår och höga flanker.

Trochoidal-fräsning av djupa spår och höga flanker

När det kommer till bearbetning av stora volymer, eller fräsning av djupa spår och höga flanker, blir fördelarna med trochoidal-fräsning extra tydliga. Förutom en imponerande processäkerhet och en betydande tidsbesparing får du även fördelar som längre livslängd och lägre slitage. Det beror på att vid trochoidal-fräsning hålls ingreppsvinkeln och den så kallade omslingringsvinkeln så liten som möjligt, vilket minskar risken för svängning. Dessutom blir området där fräsen temperaturtekniskt kan kylas ned igen större, vilket leder till att slitaget minskar.

Råämnesanvändning vid trochoidal-fräsning

Råämnesanvändning av hårdmetall är också intressant. Det går visserligen åt lite mer hårdmetallpulver för att tillverka verktyget, men i gengäld fördubblas verktygets skärlängd. Det gör att slitaget fördelas på de längre skären i förhållande till volymen som bearbetas. Om man jämför detta med råämnesanvändningen, ger detta en tydlig ökning av effektiviteten.

Val av verktyg vid trochoidal-fräsning

De högre radiala krafterna ställer högre krav på verktyget och en speciell och stabil kärngeometri behövs. Dessutom får vare sig hårdmetallen eller beläggningen vara känsliga för temperaturchocker, eftersom temperaturen varierar mycket mellan intervallen av ingrepp och kylning, och fel verktyg kan orsaka sprickor eller flisor.

 

De nya CircularLine CCR-fräsarna har dessa egenskaper och är det naturliga valet för den som vill ha optimalt resultat för trochoidal fräsning. Vi har framför allt lagt stort fokus på ytbeläggningen för fräsen, som försetts med den välkända DRAGONSKIN-beläggningen. Som alla högpresterande verktyg med "drakskin" är även de nya CCR-fräsarna extremt robusta och hållbara, och klarar höga temperaturskillnader.

Speciella spånbrytare skapar optimal spånavgång

En speciell egenskap för fräsen: De har en speciell spånbrytare, som slipats in i skärgeometrin. Hur bra den fungerar, ser man om inte annat när man tittar på det 48 mm långa spånet som skapas vid en skärlängd på 4xD och en diameter på 12 mm utan spånbrytare. Tack vare spånbrytaren begränsas spånlängden till 2xD, vilket garanterar en optimal spånavgång - även för svårbearbetade material.

Två utföranden: universell användning och speciellt för bearbetning av aluminium

CircularLine-fräsarna finns i två versioner: En för universell användning och en specialversion för bearbetning av aluminium. CCR-UNI har sex skär som ger gångjämnhet och höga värden för materialbortförsel, men det är de fyra skären som ger CCR-AL en hög ingreppsbredd. De finns i 3xD (stål) och upp till 4xD (aluminium) och möjliggör ett skärdjup som motsvarar hela skärlängden.

Eldprovet för CircularLine: utmärkta resultat vid bearbetning av rostfritt stål (Duplex-VA)

Försök har visat att man kan uppnå betydligt högre skärdata med trochoidal fräsning vid användning av CCR-fräs, än med vanlig bearbetning. Det ger en betydande förkortning av bearbetningstiderna. Användningar som tidigare sågs som komplicerad kan också förbättras betydligt. För material som t.ex. rostfritt stål 1.4404 uppstod tidigare alltid problem vid spånavgången. Under försök har man bearbetat detta material i torrt tillstånd. Då kunde man fastställa att det gick att minska inverkan av temperaturchocker, vilket i sin tur gav längre livslängd jämfört med våt bearbetning. I ett fall kunde den normala bearbetningstiden för arbetsstycket minskas från 12 till 5,5 minuter och den generella livslängden tredubblades. Dessa tal visar tydligt vad man kan uppnå när man kombinerar optimala verktyg med rätt bearbetningsstrategi. 

Trochoidal bearbetning nu även för svarvning

Det man redan konstaterat för fräsning, kan man nu även applicera på svarvning. Läs mer om detta: Trochoidal svarvning med CAM-system.