Gängverktyg för bearbetning

Gängtappar

Vi har ett mångsidigt program med gängtappar och gängformare. Vi har rätt gängtapp eller gängformare för alla användningsområden. Vi vill särskilt framhäva UNI CNC som kan användas för stål, rostfritt, gjutjärn och icke-järnmetaller. Tillsammans med TIN-beläggningen och GS-glidskiktet blir resultatet längre livslängd och idealisk spånevakuering.

Cirkulär- och gängfräsar

Gängning i ett steg
VHM-cirkelgängfrästappen typ UNI ger dig möjlighet att göra invändiga gängor enkelt och exakt. Kärnhålsborrning och invändig gänga fräses ut med ett verktyg i ett arbetssteg. Med MicroMill-systemet skapar du processäkert invändiga mikrogängor från M 1,6. Förutom gängfräsning kan du använda det beprövade utbytessystemet från MiniMill för andra tillämpningar, exempelvis spårfräsning, avfasning, helradiell fräsning eller kapning.

Gängsvarvningsverktyg

Inga problem med spån vid gängsvarvning: 
Gängsvarvplattan CCN 7525 ger dig möjlighet att arbeta i stål, rostfritt stål, icke-järnmetaller och värmebeständiga material. Tack vare den sintrade spånbrytaren får du optimal spånbrytning och ett processäkert arbetsförlopp vid gängsvarvning. Vi tillhandahåller specialprodukter för varje område i form av CCN 20 för stål och HCN 2525 för rostfritt.