Kunskapsplattform

Typförklaring gängtappar

Tapp för genomgående hål Typ Stabil

  • För genomgående gänga upp till 4xD
  • Förskärsform B: spiralförskär med tandindelning 3,5–5
  • Rakt utförande
  • Bland annat lämplig för synkronbearbetning, med Weldon-yta och extra långt utförande