Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig bästa möjliga service. Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi ställer in cookies. Mer information finns i vår Sekretesspolicy.

Kunskapsplattform

Axelförskjutning
Axelförskjutningen får vara högst 0,04 mm mellan det roterande arbetsstycket och det fasta verktyget. Större axelförskjutningar minskar livslängden och borrkvaliteten samt ökar risken för verktygsbrott.

Orundhetsfel
Ska inte vara större än 0,015 mm hos roterande verktyg.

Kylsmörjning
Verktyg med invändig kylning ska ha ett tryck på minst 20 bar – se diagrammet nere till höger. Vi rekommenderar halvsyntetiska skärvätskor eller emulsionsskärvätskor av hög kvalitet med minst 10 % olja och EP-tillsatser. Det ökar livslängden och toleransnoggrannheten samt ger högre ytkvalitet. Vi rekommenderar att ett finfiltersystem används för att förebygga stopp i kylkanalerna.

Borrning i solitt material
På grund av den geometriska utformningen passar våra VHM-borrar för borrning i soitt material. Med VHM-borr ≤12xD kan borrning ske i solida material utan centrering och förborrning.

Spårutlopp
Mellan arbetsstycket och spårutloppet måste säkerhetsavståndet vara minst 1 till 1,5xD så att spånevakueringen optimeras och spånstockningar och verktygsbrott förhindras.

Avspåningsförlopp
Brottrisken minskar eftersom det inte finns några spån kvar i borrhålet.

Efterföljande verktyg
Efterföljande verktyg med mindre diameter i samma borrhål ska ha en mindre spetsvinkel än verktyget innan, så att en god egencentrering kan ske.

Avbrutet skärförlopp
Vid in- och utgångshål i sneda ytor eller tvärgående borrning behöver matningen minskas.

Borrutgång
Minska vc och f för att minska gradbildningen.

Uppspänning arbetsstycke
Minska risken för verktygsbrott genom att spänna upp arbetsstycket korrekt utan vibrationer eller böjning.

Verktygsfastspänning
Optimal fastspänning ger möjlighet till höga linje- och passnoggrannheter (IT7-8). De höga ytkvaliteterna kan ofta eliminera behovet av brotschning.

Maskindimensionering
Observera effektdiagrammet nere till vänster.

Skärvärdestabell
Matningsradernas nedre gränsvärden får inte underskridas