KUB Centron - Kronborr upp till 9xD

Det kostnadseffektiva alternativet för stora och djupa borrhål

KUB Centron är ett perfekt verktyg för borrhål med ett stort förhållande mellan längd och diameter. Ekonomisk och processäker borrning på borrdjup ner till 9xD och nästan inga material skapar problem för kronborren.

Det bästa är att vändskärsborren med utbytbart huvud finns i lager bland vårt standardsortiment.

Användning

  • För stora och djupa borrhål på 4xD till 9xD
  • Lämpar sig för roterande och fast samt vertikal och horisontell användning
  • Borrkronorna till KUB Centron finns med en diameter från Ø 20,00 till Ø 81,00 mm. Från Ø 65,00 mm finns det borrhuvuden med 4 vändskär och därmed med något annorlunda utförande.
  • Lämpar sig bl.a. för tvärgående hål i hus, cylinderblock och smidesdelar
  • KUB Centron är framtagen för användning med WOEX-vändskär, vilket gör det till ett universalverktyg med hög prestanda som kan användas processäkert.

1. Centrerspets

EXAKT POSITIONERING
Centrerspetsar av HSS eller VHM garanterar en förbättrad och exakt placering. KUB Centron skärdata finns att tillgå för centrerspets.

2. Borrkronor och vändskär

STABILITET UNDER BEARBETNINGEN
Stödlister i hårdmetall ger stabilitet åt kronborren under borrningen och vid utgången. Stödlisterna gör att du motverkar avvikelser.

UNIVERSELL ANVÄNDNING
Beprövade och specialiserade högprestandatyper av WOEX-vändskär möjliggör användning i nästan alla material. Kan även användas med alla KUB Trigon-borrsystem.

3. Hållare

BEPRÖVAD ABS-KOPPLING
I synnerhet för stora, djupa borrhål är det bra att använda en ABS-koppling. Den förbättrade kraftöverföringen leder till bästa möjliga bearbetningsresultat.

HÖG FLEXIBILITET
Den modulära konstruktionen gör att en hållare täcker flera diameterområden.

LÄGRE KOSTNADER
Kombinationsmöjligheterna för borrkrona, vändskär och hållare sänker verktygskostnaderna.

4. Delningsställe

EXAKT OCH CENTRERAD POSITIONERING
Delningsställe med centreringstapp med hög passnoggrannhet på borrkronan.