Reamax TS

Moduluppbyggt brotschsystem

Verktygskonceptet Reamax TS ger maximal flexibilitet och affärsnytta i form av ett enhetligt hållarsystem, en standardiserad koppling för alla KOMET-brotschar samt snabba och exakta verktygsbyten. Reamax TS garanterar mycket hög systemmodularitet med ett mångsidigt och tydligt strukturerat brotschprogram som täcker in alla vanliga diameterområden och behov. Det minimerar verktygskostnaderna och logistikarbetet. Verktygsbyten går lekande lätt. Den unika modulprincipen minimerar hanteringsarbetet och ökar därmed också maskinens drifttid.

Användning

 • Alla vanliga material
 • Genomgångs- och bottenhål
 • Små borrhålstoleranser
 • Upp till 5xD
 • Hög hastighet upp till 500 m/min
 • Matning upp till 2,4 mm/varv

Din fördel

 • Snabba och exakta verktygsbyten
 • Mycket korta riggningstider
 • Hög flexibilitet
 • Enkel och kostnadseffektiv verktygslogistik
 • Kan expandera på mikrometernivå
 • Skärgeometri anpassad till användningen

Varianter

Spånflöde rakt/vänstervinklat

Brotschar expanderande

Skärvätskeutlopp på sidan/centralt

Olika skärmaterial/beläggningar

Enkel montering med Reamax TS

Delningsställe för högsta processäkerhet
Det exakta delningsstället överför säkert de moment som uppstår vid brotschning och ger den rundhetsnoggrannhet som krävs för finbearbetning. Reamax TS är anpassad för höghastighetsbearbetning.

Minimerad riggningstid
Den radiella spänningen medger byte av brotschar utan att hållaren behöver tas bort från fästet, vilket förkortar riggningstiden ordentligt.

Reamax TS ger dig hög processäkerhet med små toleranser.

Verktyg med flera skär
För att kompensera för slitage och små toleranser ner till IT4 kan Reamax TS-verktyget justeras. Mycket hög repeterbarhet utan förinställning.

 • Längre verktygslivslängd
 • Höga prestanda
 • Minimal borrhålstolerans
 • Kortare maskinstillestånd


Med invändig skärvätsketillförsel
Skärvätsketillförseln sker genom verktyget och utloppet sitter radiellt eller centralt.