Reamax

Mer prestanda. Mer flexibilitet.

Det modulära brotschverktyget består av en verktygshållare med cylindriskt skaft och Reamax utbytbart huvud. En mycket exakt kort kona med plananliggning säkerställer förbindelsen mellan det utbytbara huvudet och hållaren. Exakt reproducerbar diameter och du kan fortsätta arbeta direkt med ett nytt brotschhuvud utan problem. Reamax är brotschar för höga varvtal som ger maximal bearbetningsprestanda tack vare mängden skär.

 • Hög lönsamhet och absolut processäkerhet
 • Små vibrationer även vid höga skärhastigheter
 • Inga inställningsjusteringar vid byte av skär
 • Maximal flexibilitet vad gäller kombination av skärmaterial och beläggningar
 • Diametrar och geometrier hos brotschhuvudet är användningsspecifika och fritt valbara
 • Tillverkas på beställning med korta leveranstider
 • Exakt reproducerbarhet
 • Maximal utbytesnoggrannhet
 • Avsedda för invändig skärvätsketillförsel och minimala skärvätskemängder

Enkla byten

REAMAX-utbyteshuvud fixeras i verktygshållaren med dragankare och spännmutter. Ingen tids- och kostnadskrävande inställning av passdiametern behövs, eftersom brotschen tillverkas efter den användningsspecifika diametern. Bytestider utan väntan med REAMAX.

Användning

 • Alla vanliga material
 • Genomgående hål och bottenhål
 • 3×D och 5×D
 • Höga hastigheter upp till 300 m/min
 • Matning upp till 2,4 mm/varv

 

Din fördel

 • Precist slipad för högsta kvalitet
 • Modulärt verktygssystem
 • Maximal stabilitet med dragspänning för krävande bearbetningar
 • Enastående utbytesnoggrannhet tack vare plananliggande kona
 • Hög bearbetningsprestanda för hög effektivitet
 • Minimalsmörjning (MMS) som optimeras för miljövänlig användning