Strategi för borrning av djupa hål med VHM WTX-djuphålsborren

1. Utför pilotborrning

  • för pilotborrning rekommenderar vi en WTX-borr 3xD/ 5xD med samma nominella diameter
  • pilotborrningen ska vara 0,01–0,03 mm större i diameter och minst 3xD djup.
  • från ett borrdjup på 40xD och 50xD rekommenderar vi en pilotborrning på 12xD med vår WTX Quattro 4F.

2. För in djuphålsborret i pilotborrhålet

  • För in en WTX-djuphålsborr utan skärvätsketryck med lägre varvtal (n = 200–300 varv/min) vid en matning på vf = 1000 mm/min i pilotborrhålet
  • stoppa matningen ca 2 mm innan botten nås (botten av pilotborrhålet), slå på skärvätskan och

3. borra till önskat borrdjup utan spånborttagning

  • och sänk matningen med 50 % vid tvärgående hål och om borren kommer ut

4. Kör ut borret

  • Kör ut borret till ungefär botten av pilotborrhålet.
  • Minska varvtalet steglöst tills ett lägre varvtal nås (n = 200–300 varv/min).