ISO-M-sorter för högprestandasvarvning i rostfria material

Alltid passande lösningar för bearbetning av austenitiskt rostfritt stål! Vid sidan av den beprövade CTPM125 finns nu två nya sorter i produktprogrammet: Den slitstarka CTCM120 och den segare CTCM130. Dragonskin-beläggningen göra båda sorterna extra kraftfulla och processäkra.

CTCM120

 • Slitstarka sorter för austenitiskt stål
 • Höga skärhastigheter
 • För jämna skärförlopp

CTPM125

 • Universell hårdmetallsort
 • Väl avvägd seghet och varmhållfasthet
 • Hög tillförlitlighet vid bearbetning av austenitiskt rostfritt stål

CTCM130

 • Seg hårdmetallsort för intermittent skärförlopp
 • Garanterad processäkerhet
 • För låga skärhastigheter och instabila förhållanden

Produktprogrammet för austenitiskt rostfritt stål

Komplett program för austenitiskt rostfritt stål som utmärks av fint avstämda sorter och geometriskt utbytbara spånbrytare.

Välj mellan tre (negativa vändskär) eller två (positiva vändskär) spånbrytare för ditt användningsområde. För samtliga tre sorter!

Översikt över spånbrytare – negativa vändskär

-F30: finbearbetning av rostfritt stål

 • kontinuerligt skärförlopp
 • hög ytkvalitet
 • bra spånkontroll


-M30: 
Förstahandsval för rostfri bearbetning

 • bra spånkontroll
 • liten gradbildning
 • låga skärkrafter
 • liten löseggsbildning
 • kan användas på instabila maskiner


-M60:
 lätt till medeltung grovbearbetning

 • stabil skärkant
 • intermittent skärförlopp
 • smideshud och gjutskinn
* Skärdjup ap i mm | ** Matning f i mm/varv

Översikt över spåndelare – positiva vändskär

-M25: Förstahandsval för fin till medelbearbetning av rostfritt stål

 • hög ytkvalitet
 • liten löseggsbildning


-M55: Förstahandsval för medel- till grovbearbetning av rostfritt stål

 • kontinuerligt till lätt intermittent skärförlopp
 • bra spånkontroll
 • stabil skärkant
* Skärdjup ap i mm | ** Matning f i mm/varv

Testrapport

material:1.4301; X5CrNi18-10
vc:160 m/min
f:0,35 mm/varv
ap:1–3 mm

  Livslängd i min.
CTCM120 16,5
CTPM125
9,9
Konkurrent 1 8,8
Konkurrent 2 8,8
Konkurrent 3 7,7

Diagrammet visar bearbetningsresultat för det nya CVD-belagda skärmaterialsorten CTCM120 vid svarvning av austenitiskt rostfritt stål. Den är utvecklad speciellt för materialgrupperna V2A (t.ex. 1.4301) och V4A (1.4545), dvs. de vanligaste typerna av rostfritt stål. För detta försök jämfördes den nya sorten med den beprövade CTPM125 och prestandan samt kördes livslängden ut. Nyutvecklingen från CERATIZIT infriade löftet: Över 50 % längre livslängd jämfört med konkurrenterna!

Tack vare olika beläggningstekniker för sorterna (PVD och CVD) kan vi ta reagera optimalt på förbehandlingen av materialet som ska bearbetas.
Produktchef på CERATIZIT, Stefan Karl

Fördelar och nytta hos våra ISO-M-sorter

 • Tre nivåer och tre sorter täcker in alla användningsområden för bearbetning av austenitiskt rostfritt stål
  Tydligt och heltäckande program, bekvämt val av vändskär
 • CTCM120 – mycket slitstarka sorter för höga skärvärden
  Hög skärhastighet och längre livslängder som ökar produktiviteten
 • CTPM125 – universella sorter för alla tillämpningar, även lätt avbrutna snitt
  Universellt användbar med hög tillförlitlighet och enastående prestanda
 • CTCM130 – sega sorter för avbrutna snitt och besvärliga förhållanden
  För maximal processäkerhet och färre kassationer