Vändskärssort för svarvning av ISO-P-stål

Verktygsbyte före haveriet: Vändskäret ”förutsäger” sin egen utgång

Det är allt annat än enkelt att bearbeta ISO-P-stål på grund av det enorma spektrumet. För att underlätta för dig som arbetar med den största materialgruppen inom metallbearbetning har vi tänkt om, från underlaget till geometrierna till beläggningen – för optimal brotthållfasthet och hårdhet på skäreggarna varje gång. Avgörande för detta är den särskilda Dragonskin-beläggningen som med sin optimerade skiktstruktur ger: Ökad livslängd och kortare bearbetningstid. Genom mekanisk efterbehandling uppnår vi ett unikt restspänningstillstånd på skiktytan, vilket lönar sig genom högre processtillförlitlighet, särskilt vid storskalig produktion. I jämförelse med våra föregångare ger vändskärssorterna CTCP135-P, CTCP125-P och CTCP115-P upp till 20 procent längre livslängder.

Vid slutet av ett vändskärs livscykel försämras dess prestanda. Om det används till gränsen kan det till och med gå sönder och äventyra hela processen. Om användaren däremot redan har upptäckt vändskärets slitage, med hjälp av det nya indikatorskiktet, kan det bytas ut i tid. Denna funktion har vi på begäran av många kunder infört i den nya generationen stålsvarvsorter med hjälp av den speciella Dragonskin-beläggningen – för stabila och konfliktfria processer!

Översikt över svarvsorternas alla fördelar:
 • Tre sorter för spånskärande bearbetning av ISO-P-stål
 • Indikatorskiktet gör verktygsslitaget synligt
 • Upp till 20 % längre livslängd jämfört med föregångarna
 • Speciell Dragonskin-beläggning med optimerad skiktstruktur ökar livslängderna och förkortar bearbetningstiderna
 • CTCP115-P (ISO P15) särskilt för jämna skärförlopp med stabila skärförhållanden och kontinuerlig skärning
 • CTCP125-P (ISO P25) för svarvning från finbearbetning till grovbearbetning
 • CTCP135-P (ISO P35) för avbrutna snitt med instabila och svåra villkor

Genom CVD-flerskiktsbeläggningen med Dragonskin-beläggningsteknologin avvägs vändskären optimalt för mångsidig stålbearbetning. I kombination med ett balanserat grundunderlag av hårdmetall erbjuder de nya sorterna i kategorin ISO-P ett brett användningsområde och bättre slitstyrka.

Beroende på skärförhållande kan perfekt skärmaterial väljas bland sorter på tre nivåer:

CTCP115-P

 • ISO-P15
 • Slitstarka sorter med hög varmhållfasthet för stålbearbetning vid bästa verktygslivslängder
 • Höga skärhastigheter
 • Maximal produktivitet
 • För jämnt skärförlopp

CTCP125-P

 • ISO-P25
 • Universellt tillämpliga hårdmetallsorter för stålbearbetningen
 • Mycket väl avvägd seghet och varmhållfasthet
 • Hög tillförlitlighet vid bearbetning av vanligt stål
 • Bra vid växlande skärförhållanden från fin- till grovbearbetning

CTCP135-P

 • ISO-P35
 • Seg hårdmetallsort för intermittenta skärförhållanden
 • Garanterad processäkerhet 
 • för låga skärhastigheter och instabila förhållanden

Testrapport om gammalt och nytt vändskär

Vändskär: CNMG 120408EN-M50
Material: 1.2343 – X37CrMoV 5-1 44 HRC
Skärdata: vc 70–130 m/min | f 0,35 mm/U | ap 2 mm

De nya sorternas prestandaökning:

Skärhastighet vc Ökning i %
70 m/min 20
100 m/min 44
130 m/min 45Resultat: Beroende på skärhastigheten kunde upp till 45 % prestandaökning uppnås för sorten CTCP115-P.

Jämförelse av insättningsdetektering mellan CTCP115 och CTCP115-P

Med användningsdetektering kan optimalt utnyttjande av de flerkantade vändskären upptäckas genom en snabb titt på skäreggarna. Dessutom är skäreggarnas slitage synligare och lättare för maskinoperatören att identifiera.

→ 10 skärförlopp

→ 1 skärförlopp

In episode 7 of THE CUT, host Brian Lorenzen, Product Manager Stefan Karl and Innovation Managerin Kathtrin Weirather are talking about the challenges of turning steel, the latest developments in turning and our new ISO-P grades with indication layer - the perfect fit for turning steel. 

Köp den negativa vändskärssorten CTCP115-P | CTCP125-P | CTCP135-P nu

Köp den positiva vändskärssorten CTCP115-P | CTCP125-P | CTCP135-P nu