Kunskapsplattform

Vibrationsdämpad svarvbom och system med utbytbart huvud för svarvbearbetning

Fördelar och nytta med utbytbart huvud och vibrationsdämpad svarvbom

  • Tillsammans med den vibrationsdämpade svarvbommen är svarvbomskonceptet med utbytbart huvud perfekt vid i synnerhet operationer med långa överhäng och hög vibrationstendens
  • Modulsystem: många variationer, hög flexibilitet och stor mångsidighet
  • Verktygsslitaget sker huvudsakligen på det utbytbara skärhuvudet så att hållaren håller längre, vilket minskar kostnaderna
  • Alla utbytbara huvuden har högpresterande kylning som effektivt kyler eggarna för längre verktygslivslängd

Ökad produktivitet med minskade vibrationer

  • Bättre ytkvalitet
  • Bättre processäkerhet
  • Bättre spånevakuering
  • Längre verktygslivslängd
  • Skonsamt för maskinspindeln

→ lägre kostnader per komponent och högre kvalitet!

Resultat med konventionell svarvbom
Resultat med vibrationsdämpad svarvbom

Variabelt system för fler alternativ

Utbytbara skärhuvuden

PCLN
95°

PDUN
93°

PDQN
107,5°

PWLN
95°

SCLC
95°

SDUC
93°

SDQC 
107,5°

för
invändig gänga

Grundhållare

cylindrisk

PSC 63
vibrationsdämpad

PSC 40/50/63

HSK-T 40/63/100