High Dynamic Turning (HDT) med FreeTurn – programmering

Med High Dynamic Turning (HDT) och FreeTurn har vi revolutionerat svarvningen. Grovsvarvning, finsvarvning, kontursvarvning, plan- och längdsvarvning kan nu utföras med ett och samma verktyg! Men hur programmerar jag min maskin, så jag kan använda FreeTurn och High Dynamic Turning (HDT)?

Innovativa bearbetningscykler förenklar programmeringen

För många verkar det komplicerat att använda ett enda verktyg för olika svarvprocesser. Men det stämmer inte. Tack vare nya framsteg inom programmering av maskinen och CAM-baserad fjärrprogrammering är HDT och FreeTurn lika enkla att använda som andra svarvtekniker. Sådana system blir allt populärare och ökar ständigt marknadsnärvaron.

Exempelvis erbjuder DMG Mori en egen integrerad FreeTurn-cykel i sina styrsystem. Denna cykel omfattar ett komplett FreeTurn-verktygsbibliotek och ett förenklat programmeringssystem, som kan användas för optimering av ställvinkeln för enstaka snitt. För närvarande kan inte ställvinkeln justeras dynamiskt under snittet.

CNC PILOT 640 från Heidenhain med ännu fler möjligheter

Svarvstyrsystemet CNC PILOT 640 från Heidenhain ger ännu fler möjligheter vid programmeringen av FreeTurn. Den nyss presenterade funktionen för 3-axlig simultansvarvning presenteras som en helt styrsystemsintegrerad lösning.

I det dialogstyrda FreeTurn-paketet kan du direkt i maskinen ange maximal ingreppsbredd, önskad släppningsvinkel, tillåten ställvinkel och olika bearbetningsstrategier när du öppnar programmet och anpassa dem till det konkreta bearbetningsfallet.

CNC PILOT 640 är då inte bara ”HDT ready” utan ”full HDT” både på programvarusidan och programmeringssidan. Inte minst tack vare grovbearbetningscykeln: Optimerade bearbetningsvägar genereras på godtyckliga svarvkonturer, inklusive förflyttningar fram och tillbaka med utgångspunkt från verktygskonturen. För visuell kontroll kan också processen simuleras helt och hållet på styrsystemets bildskärm.

Även användare som arbetar utan DMG Mori eller Heidenhain kan programmera HDT FreeTurn manuellt i maskinen. ISO- och G-koderna anges direkt NC-styrningen, antingen statiskt (konstant ställvinkel) eller dynamiskt, och då blir det lätt att ställa in ställvinkeln för optimal spånkontroll. Båda metoderna är kompatibla med den innovativa Cutting Angle Compass-funktionen. Med våra skjutmåttsliknande verktyg kan programmeringsvärdet för skärkantens ställvinkel mot komponenten mätas.

Programmering av FreeTurn med CAD/CAM-system från GibbsCAM

Vissa användare föredrar att utföra programmeringen separat från maskinen. För dessa situationer finns ett ständigt ökande antal CAM-system med HDT-funktioner tillgängliga.Ett av dem är hyperMILL från OPEN MIND, som nyligen presenterades med FreeTurn i ”Insight 1” i programmet ”It's Tool Time”.

En aktuell HDT-nykomling inom CAM-system är CAMBRIO med GibbsCAM. Företaget har sedan början av december tydligt visat att det inte bara kan programmera FreeTurn, utan också kan översätta den dynamiska rörelsen till NC-kod och förmedla den till maskinen!

I den här videon visar vi hur enkel programmeringen är:

Även med Siemens NX går det utmärkt att programmera High Dynamic Turning med FreeTurn. På så sätt kan programmeraren använda alla svarvoperationen i NX med FreeTurn-verktyg. Till vardags programmeras FreeTurn precis på samma sätt som konventionella verktyg

Andra CAM-leverantörer, exempelvis TopSolid, har upptäckt potentialen hos High Dynamic Turning och arbetar med att integrera FreeTurn i sin CAM-programvara. Den som är bekant med CAM-system känner dig hemma direkt i arbetet med att skapa och överföra HDT- och FreeTurn-verktygsvägar direkt till bearbetningsmaskinen.

Cutting Angle Compass

Ett användbart hjälpmedel för att hitta rätt placering hos FreeTurn-verktyg är ”Cutting Angle Compass”. Den hjälper dig att snabbt och enkelt hitta rätt vinkel för programmeringen.

Kontakta din utsedda säljare för att införskaffa ”Cutting Angle Compass". 

Efter teorin kommer praktiken. Riktiga spån med FreeTurn, programmering med GibbsCAM

Hur mycket pengar går det att spara med HDT och FreeTurn?

HDT och FreeTurn sparar tid, minskar verktygssortimentet, ökar effektiviteten och sänker energikostnaderna. Allt detta kan vi åstadkomma i vår anläggning i Besigheim. Berättelsen om hur kan du läsa här.

Varför är High Dynamic Turning (HDT) med FreeTurn bättre än vanlig svarvning?

Titta här för att låta dig övertygas av fördelarna med High Dynamic Turning (HDT) med FreeTurn.

Hur fungerar FreeTurn vid bearbetning av stål?

Vill du veta hur FreeTurn fungerar vid bearbetning av stål? Då borde du titta på den här videon: Stålbearbetning med High Dynamic Turning och FreeTurn