Kunskapsplattform

CENTRO | P.WD

Här ser du hur den nya kilspännbacken CENTRO|P.WD med utdragssäkring ser ut jämfört med ER-standardspännhylsan. Här kan du se vilka ytterligare möjligheter du får tillgång till med Centro P-hylschucken tillsammans med kilspännbacken CENTRO | P.WD.