ABS-justeringsanordning

Enkel hantering vid fininställning av skär hos verktyg för finborrning och borrning i solida material. 
Optimerat toleransområde med kompensationsmöjligheter via excenter- eller MV-justering.

Excenterjusteringsanordning

 • Hög statisk och dynamisk styvhet
 • Låg obalans
 • Höga varvtal möjliga
 • Samma vikt som liknande typer av ABS®-förlängningar
 • 1 delstreck = 0,02 mm diameter
 • Justermån ± 0,25 mm i diameter
 • Skalan på verktyget förenklar inställning.
 • Korrigera av olika skärradier hos verktyg med stationär platta

MV-justeringsanordning

 • Exakt justering med mikrometerställspindel
 • Max. förskjutningsområde +3 mm i diameter
 • Skalindelning 1 delstreck 0,02 mm i diameter
 • Stabil låsning på huvudgaveln efter justering med framsidans fyra spännskruvar
 • Obs: Med justeringsanordningen går det inte att använda någon tätningsbricka i ABS®-borrhålet