Kunskapsplattform

CENTRO | P.WD – installationsanvisning

Hylschuck

I videon visas en animerad installationsanvisning för kilspännbacken Centro | P.WD.

Montering

180° vändning       Monteringsblock

Sätt an spännmuttern lätt

Ta bort spelet

Dra åt med handen

Dra åt med åtdragningsmoment

Demontering

Här kan du hämta installationsanvisningen.