Bearbetning av turbinblad

1. MaxiMill 271 – planfräs – 45° spånvinkel

Avverkning av valshud

 • Stabil stomdesign för höga belastningar
 • Skärdjup upp till 8,4 mm
 • 8 användbara skäreggar per vändskär
 • Dubbelsidigt negativt vändskär med inbyggd släppningsvinkel för lägre skärkrafter och mjuk gång

2. MaxiMill 273 – planfräs – 43° spånvinkel

Rombisk grovbearbetning

 • Hög processäkerhet →även vid obemannad drift
 • Skärdjup upp till 3,5 mm
 • 16 skärkanter per vändskär
 • Masterfinish-geometri →för enastående ytkvalitet

3. MaxiMill HFC-TUR – högmatningsfräs

Grovbearbetning av turbinblad

 • Större spånvinkel än vid vanlig HFC →högre ap möjlig
 • Kombination av HFC och rundskär
 • Stort spånutrymme →enastående spånavledning
 • Perfekt för grovbearbetning av turbinblad med valfri strategi

4. MaxiMill 261/262 – rundskärsfräs

Grovbearbetning av turbinblad med keramik

 • Maximal produktivitet →mer än 10x högre skärhastighet
 • möjlig jämfört med hårdmetall
 • Kraftigt förkortad grovbearbetningstid
 • Positivt vändskär för bearbetning med olika frässtrategier
 • SiAlON-keramiksort CTIS710 för fräsning av nickellegeringar

Info: Fräsning med negativt keramikrundskär → MaxiMill 262

5. MaxiMill 251 – rundskärsfräs

Inledande finbearbetning av turbinblad med hårdmetallrundskär

 • Kan användas med olika grovbearbetningsstrategier
 • Stabilt mjukskärande vändskär
 • Positivt installerat vändskär
  - Lägre skärtryck
  - Låga spånbearbetningskrafter
  - Instabila komponenter
 • Perfekt för fleraxlig bearbetning

6. Utbytessystem MultiLock

Finbearbetning av turbinblad

 • Hög kostnadseffektivitet – oslagbart prisvärde
 • Patenterat enkelt och smart Trigon-gränssnitt
 • Överbryggar gapet mellan vändskärsfräsar och fräsar helt i hårdmetall
 • Ingen efterslipningslogistik behövs
 • Enormt programspektrum för många användningsområden 

7. MaxiMill 252 – rundskärsfräs

Grovbearbetning av turbinbladsfot och turbinbladshuvud

 • Dubbelsidigt negativt rundskär
 • 8 skärkanter per vändskär
 • Enkelt indexeringssystem
 • Oregelbundet utförande ger lugn skärning

8. MaxiMill 274 – planfräs

Finbearbetning av turbinbladsfot och turbinbladshuvud

 • Extremt positiv installationsplacering hos vändskäret → låga skärkrafter även i svårbearbetat material
 • Skärdjup upp till 6 mm
 • Vändskär med 4 eller 8 eggar för samma platta
 • Oregelbundet utförande ger lugn skärning

9. MaxiMill 211 – hörnfrässystem

Fräsning av basspår och övergångar

 • Enormt programspektrum för alla användningsområden
 • Säker och mjuk gång tack vare skärkanternas speciella form, särskilt vid dykfräsning
 • Oregelbundet utförande ger lugn skärning

10. Specialfräs av hårdmetall

Fräsning av basspår och övergångar

 • För bearbetning av radier och spår
 • Grov- och finbearbetning
 • Optimerade hårdmetallsorter och högprestandabeläggningar för perfekt bearbetning av vitt skilda material
 • Produktivitet och processäkerhet→geometri anpassad till ditt användningsområde,   oregelbunden kuggindelning och ojämn spiralstigning

Användningsexempel: Grovbearbetning av turbinblad med keramik (4)

 • Komponent: Turbinblad
 • Material: Nimonic 80A
 • Verktyg: G261.32.R.03-1204
 • WSP: RPGN 120400EN CTIS710
 • Bearbetning: heliroughing

 

Parametrar Konkurrenter CERATIZIT
Vc (m/min) 1000 1000
fz (mm/tand) 0,1 0,1
Vf (mm/min) 2 984 2 984
ap (mm) 3 3
ae (mm) varierande varierande
Emulsion Ingen Ingen
Livslängd (min) 5,5 8