Bearbetning av turbinhus

1. Planfräs MaxiMill 270-19

Grovbearbetning med stora spåndjup

 • Mycket mjukskärande system tack vare positiv axialvinkel
 • Skärdjup upp till 10 mm
 • Massivt vändskär SDKT 1907
 • Hög processäkerhet
 • Hög avverkningstakt

2. Specialborrstång – speciallösning anpassad till kundapplikationen

Omvänd försänkning

 • Omvänd försänkning utan problem vid skäravbrott
 • Genomgående hålborrning och försänkning med en fastspänning

3. Specialskivfräs med tangential- och rundvändskär

Spårfräsning

 • Skräddarsydda lösningar för diameter upp till 600 mm
 • Massiva tangentialplattor för maximal processäkerhet
 • Alternativa skivfräsar med rundskär RPNX 20

4. KUB V464 vändskärsborr med ABS T-koppling

Tillverkning av skruvförbandshål

 • Moduluppbyggt borrsystem
 • Borrområde Ø 80 till Ø 160 mm
 • Borrkronans diameter kan justeras med +5 mm
 • Konfigurerbart borrdjup

Användningsexempel: Planfräsning (1)

Komponent: Turbinhus
Material: GX12CrMoVNbN9-1

Användningsdata

 • Verktyg:  A270.200.R.11-19
 • Vändskär:  SDKT 1907AESN-R50 CTPP235
 • Vc = 125 (m/min)
 • ap = 3–10 (mm)
 • fz = 0,25 (mm)

Bearbetning med mycket mjukt gång som skonar spindeln!

Användningsexempel: Spårfräsning (3)

Komponent: Turbinhus
Material: GX12CrMoVNbN9-1

Användningsdata

 • Verktyg:  450Y20R-S90LN16N26
 • Vändskär:  LNNJ 160712SN-R50 CTPM240
 • Vc = 110 (m/min)
 • ap = 26 (mm)
 • fz = 0,4 (mm)