Automatisk borrning i stackat material, aluminium- och titanlegeringar, stål eller Inconel

Bästa processäkerhet tack vare individuella lösningar

Framtidens flygplansbyggen kommer att bli ännu mer automatiserade – tack vare högre effektivitet, noggrannhet och reproducerbar kvalitet. Med hjälp av borrobotar kan CNC-styrda, variabla skärparametrar och även vibrationsborrning.

Därför utvecklar vi individuella lösningar med diametrar från 2,5 till 30 mm för alla materialkombinationer av CFK/GFK, aluminium- och titanlegeringar, stål, Inconel och bikakestrukturer.

Från höghastighetsborrning i CFK eller maximal livslängd och borrkvalitet med bästa processäkerhet: Team Cutting Tools är din tillförlitliga guide som ger dig en flygande start i en automatiserad produktionsframtid.

Teknik: Torrborrning, envägsmontering

Torrborrning och envägsmontering är grundläggande principer för kostnadseffektiv montering av flygplan. Med dagens teknik kan torrborrning ske i CFK och rena aluminiumpaket samt i stackar av CFK/aluminium. Därför utvecklar vi specialgeometrier med anpassade diamantskikt. Men bearbetningsverktygen för envägsmontering går ett steg längre och garanterar en process utan föroreningar inom kapslade strukturer. Demontera för att göra rent? Behövs inte!

Specialgeometri med anpassat diamantskikt

Material – bearbetningsmöjligheter

Mångårig erfarenhet av alla vanliga enkla och sammansatta materialstackar inom flygfart plus ytterligare kombinationer med exempelvis stål och Inconel.

Materialstackar: Starkare tillsammans

Individuellt anpassade verktyg

Materialstackar av minst två olika material bildar ett spänningsfält av delvis vitt skilda egenskaper vid bearbetningen. Vad är vårt uppdrag? Vi utvecklar en verktygskompromiss som har optimala prestanda i vart och ett av materialen, parallellt med att den uppfyller kraven på gradbildning, fiberrester, delaminering, tolerans och ytkvalitet! Oundgänglig för: Individuella verktyg vars mikro- och makrogeometri specialanpassats för tillämpningen. Den som kräver kontinuerliga höga prestanda kommer för eller senare till oss. Vårt all-inclusive-erbjudande omfattar högklassig verktygstillverkning med små tillverkningstoleranser.

Tekniska data

  • Belagd försänkare i fullhårdmetall
  • Materialpaket ALU (4–6 mm) – TI (2 mm)
  • Maskin: robotenhet med arbetsdon 1 300 varv/min och 0,1 mm/varv
  • Livslängd 5 000 hål för båda materialkombinationerna

Egenskaper/fördelar

  • Specialverktyg med anpassad skärgeometri för optimala prestanda i båda materialen
  • Användning med en speciell hårdmetallsbeläggningskombination med mycket goda vidhäftningsegenskaper
  • Längre livslängd med specialbeläggning som minskar friktionen i processen och därmed adhesioner
  • Speciell vinkelförsänkningsgeometri som hindrar vibrationer och ger bästa försänkningsytor