Bearbetning av huvudcylindrar

Punktlandning vid bearbetning av titan och höglegerat stål

Flygplanets landningsställ bär upp hela flygplanets vikt – flygplan, last och passagerare. Särskild under landning och taxning behöver alla dynamiska krafter, stötar och belastningar tas upp och ledas bort. Landningsställets huvudcylinder är både vridpunkt och medelpunkt. Denna högt belastade komponent tillverkas huvudsakligen av titan eller höglegerat stål. Men inte bara själva materialen är krävande utan även komponenternas komplexitet. Då behövs inte bara rätt verktygsteknik utan också en optimal bearbetningsstrategi.

Vi står beredda med passande lösningar och koncept för konturfräsning, svarvning och borrning.

1. MaxiMill 211

Vändskärsfrässystem för bearbetning av större fickor, för dykning eller för universella tillämpningar

  • Speciell skärdesign som lämpar sig perfekt för dykfräsning
  • Omfattande produktprogram
  • Lämpar sig för olika frässtrategier och tillämpningar

2. VHM-universalfräs HPC2

Högprestandaverktyg för stålbearbetning

  • Liten spiralvinkel för låg skärkraft och stor spiralvinkel för snabb spånevakuering
  • Patenterad kärndiameter och spiralvinkel

3. MaxiMill HFC

Grovbearbetning av stora 3D-ytor med snabb matning

  • Liten ställvinkel för vändskäret som medför stabil bearbetning även vid lång utstickslängd
  • Belagd skärmaterialsort CTPP235 för tillförlitlig bearbetning av höglegerat stål

4. ISO-vändskär

Standardversioner eller modifierade versioner för kundspecifika verktygshållare och svarvningsstrategier

  • Belagd hårdmetallsort CTCP125 för processäker bearbetning höglegerat stål
  • Olika geometrier för kort spånbildning, t ex –SMF
  • Kundspecifika vändskärsversioner för olika svarvningsstrategier möjliga