Bearbetning av motorupphängningar

Högpresterande bearbetningsverktyg för borrning, grovbearbetning och finbearbetning av höglegerade material

Det finns inga toleranser för säkerhet – särskilt inte när det gäller utveckling av motorupphängningar. De utsätts för enorma krafter vid start och landning och därför kan bara de hållbaraste materialen användas. De behöver också bearbetas med högsta processäkerhet och precision.

Kliv bara in – vi har redan lämpliga lösningar klara för dig.

1. 90° hörnfräsning MaxiMill 211

Universellt med 90° ställvinkel för olika tillämpningar på medelstora och stora ytor

 • Vändskärssystem för bearbetning av större fickor, för dykning eller för universella tillämpningar
 • Speciell skärdesign som lämpar sig perfekt för dykfräsning
 • Omfattande produktprogram
 • Lämpar sig för olika frässtrategier och tillämpningar
 • Skärmaterialsort CTCS245 utvecklad för bearbetning av nickelbaserade legeringar

2. MaxiMill 271

Planfräs för ekonomisk grovbearbetning med stort skärdjup och låg effektförbrukning

 • 8 skär per vändskär
 • ap max upp till 8,4mm! (17 mm skärstorlek)
 • Dubbelsidigt vändskär med integrerad släppningsvinkel för låg effektförbrukning

3. Vändskärsborr MaxiDrill 900

Produktiv borrning av medelstora och stora diametrar

 • Borrning av stora och medelstora diametrar
 • PVD-belagd universalsort för alla vanligen förekommande material
 • Ett vändskär för centrumskärning och perifer skärning
 • Utmärkta prestanda även i svåra bearbetningssituationer
 • Hög balansnoggrannhet tack vare 4 styrfaser