Bearbetning av vingstommar

Borrning, finbearbetning och grovbearbetning av aluminiumlegeringar med stora spånvolymer och lång livslängd

Vingstommar och stringers bildar tillsammans själva skelettet i en flygplansvinge och utsätts hela tiden för enorma belastningar under flygningen. För att spara vikt och motverka de höga konstanta belastningarna byggs vingstommar i första hand av smidda aluminiumlegeringar.

Våra processäkra verktygslösningar är lämpliga för höghastighetsbearbetning och möjliggör bearbetningsprocesser med enastående parametrar.

1. MaxiMill HPC/HSC vändskärsfräs

Höghastighetsfräsning

 • 90° hörnfrässystem för grov och fin bearbetning av lättmetaller
 • Olika frästillämpningar möjliga
 • ap max 18 mm
 • Stort hörnradieområde upp till 6,4 mm

2. CCR-AL fullhårdmetallfräs

Dynamisk fräsning

 • Förstahandsvalet för grovbearbetning av medelstora fickor eller spår av aluminium
 • Speciell skärdesign, perfekt för dynamisk fräsning (CPC, circle power cutting)
 • Skär med spånbrytare för säker spånevakuering även vid stort skärdjup
 • För CPC-tillämpningar med fräsning upp till 5xD

3. MaxiMill 491

Universell bearbetning

 • Lönsamt och dubbelsidigt 90° vändskärsfrässystem
 • Slipat vändskär med 8 skär
 • Utmärkt ytkvalitet som möjliggör grov- och finbearbetning med samma vändskär

4. AluLine WR

Konventionell grovbearbetning

 • Förstaval för grovbearbetning av små fickor och konturer
 • Anpassad skärgeometri som ger låga skärparametrar som i sin tur ger möjlighet till högre parametrar och produktivitet
 • Obelagda sorter, DLC-belagda sorter eller med flera PVD-lager

Praktiska exempel

MaxiMill HPC/HSC vändskärsfräs

 • Komponent: Strukturkomponent i aluminium
 • Tillämpning: Fickbearbetning, spiralfräsning
 • Verktyg: MHSC.32.R.03-11-H63A-63
 • Vändskär: XDHT 11T316FR-27P H216T
Skärdata CERATIZIT
Vc [m/min] 1 250
fz [m/tand] 0,15
ap [mm] 6
ae [mm] 20
Emulsion ja
Q [cm3/min] 671

CCR-AL fullhårdmetallfräs

 • Komponent: Strukturkomponent i aluminium
 • Tillämpning: Spiral- och dynamisk fräsning av en ficka
 • Verktyg: CCR-AL.SA.12,0.45°.Z4.R1,6.HB.L DLC
Skärdata CERATIZIT
Vc [m/min] 400
fz [m/tand] 0,36
ap [mm] 36
ae [mm] 2,4
Emulsion ja
Q [cm3/min] 1 320

MaxiMill 491

 • Komponent: Strukturkomponent i aluminium
 • Tillämpning: Spårfräsning, hörnfräsning
 • Verktyg: A491.63.R.05-12
 • Vändskär: SNHU 120412FR-F10 CTWN215
Skärdata CERATIZIT
Vc [m/min] 3 500
nmax [mm/tand] 18 000
fz [m/tand] 0,20
Vf [mm/min] 18 000
ap [mm] 5
ae [mm] 50
Emulsion ja
Q [cm3/min] 4 500