Drivning

Innehåller alla enskilda delar som lager, synkronringar och kugghjul

Innehåller hjulradsatsen för hjulutjämning

1. Växellådshus

Sex manuella växlar och upp till nio automatiska är inte ovanligt idag. Lagret skyddas i ett hus, vanligen tillverkat av en gjuten aluminiumlegering, i en komplicerad process: Allt snävare toleranser för form och lager ställer stora krav på noggrannheten för verktygskonfigurationen. Det är bara med rätt bearbetningskoncept som det går att möta de stränga kraven. Verktyg med långa kraglängder måste ofta klara flera bearbetningar samtidigt, utan att processäkerheten påverkas. 
Ofta sparar man även in på traditionell eftersmörjning av miljö- och kostnadsskäl, och minsta möjliga smörjmängder används – med våra verktyg leder detta inte till kompromisser för skärvärden och takttider.

1. Brotschning och upprymning av skiftgaffelgrupp med MMS

Kombiverktyg

 • Brotschning, upprymning och fasning med ett enda verktyg, vilket minskar antalet verktyg som behövs och sänker takttiden
 • Högsta prestanda tack vare dynamisk balansering, trots långt uthäng
 • Exakt finjustering av diameter med mikrometerprecision

2. Borrning och brotschning med MMS för finborrning av kopplingsenhet

PKD-kombiverktyg

 • Kombination av lödd PKD-brotsch och stålstomme med inställning av vändskär med mikrometerprecision
 • Bearbetning för högt ställda krav tack vare höga förinställningar av form- och lägestoleranser
 • Högsta prestanda tack vare dynamisk balansering, trots långt uthäng

3. Högprecis framlänges och baklänges bearbetning för sekundäraxel med MMS

Svarvbom

 • Exakt finjustering av diameter med mikrometerprecision
 • VCGW-platta för finborrning och axialinstick
 • Högsta prestanda tack vare dynamisk balansering, trots långt uthäng
 • Framlänges och baklänges bearbetning för minsta möjliga koaxialitetsfel

2. Differentialväxelhus

Differentialväxlarna bidrar till bilars körstabilitet. I kurvor utjämnar de varvtalsskillnaden mellan hjulparen på insidan och utsidan av kurvan. Det är extremt svårt att bearbeta den inre konturen för differentialväxlarna. Men smarta verktygssystem möjliggör högprecis tillverkning – utan komplicerade inställningsarbeten. 
Oavsett om du arbetar med specialmaskiner eller fleroperationscentrum: Vi levererar de verktygssystem du behöver för din verksamhet.

1. Ursvarvning av sfärförsänkning

U-axel med tillsatsverktyg

 • Verktyg med fasta skärlägen för fleroperationscentrum
 • Extremt exakta skärlägen tack vare speciell tillverkningsprocess, vilket innebär att du slipper inställningsarbete efter vändskärsbyte
 • Snabb och processäker
 • Verktygstvärsnitt som optimerats med FEM-analys ger säkrare bearbetning
 • Baklänges ursvarvning av den kompletta konturen med ett U-axelverktyg

2. Ursvarvning av sfärförsänkning genom mekaniska specialverktyg

Kulsvarvningsverktyg

 • Verktyg med fasta skärlägen för specialmaskiner
 • Extremt exakta skärlägen tack vare speciell tillverkningsprocess
 • Inget inställningsarbete efter byte av vändskär
 • Snabb och processäker
 • Drivning av roterande ventiler med dragstång

3. Tillverkning av sfärer med dubbelsidig försänkning

Kulförsänkare

 • Verktyg med fasta skärlägen för specialmaskiner
 • Extremt exakta skärlägen tack vare speciell tillverkningsprocess
 • Inget inställningsarbete efter byte av vändskär
 • Snabb och processäker
 • Passar särskilt bra vid högt antal tillverkningsenheter