Bearbetning av elmotorhus och batteritråg

Upptagning av rotorkropp och lagring

Avskärmning EMV och batterikylning

1. Bearbetning av elmotorhus

Hybrid- eller helt elektriska bilar rör sig som efter sin egen puls: Elmotorerna har blivit den centrala delen för drivlinan, inte minst tack vare det enorma vridmomentet. 
Elmotorhus av olika typer av aluminiumlegeringar är särskilt intressant för bearbetningstekniker. Antalet tillverkade enheter är nu uppe i serietillverkningsnivåer, vilket gör att styckkostnaderna blir intressantare. Statorborrhål är kostnadsintensiva, vilket ställer höga krav på verktyg och skär. För borrhålsdiameter som överstiger 200 mm är viktreduceringen för verktygen viktig, för att inte tipp- och vridmomentet för det fleroperationscentrum som används ska överskridas. 
Vi har de perfekta lösningarna även för dessa utmaningar.

Fräsbearbetning av elmotorhus

Vid fräsning av elmotorhus används MaxiMill SEC12 (1) och HPC PKD-fräs (2).

Borrning i elmotorhus

Vid borrning i elmotorhus används VHM-borren WTX-AL (1) och PKD-borr (2).

Gängbearbetning i elmotorhus

1. Gängtappar

Standardgängbearbetning
25–80 m/min

2. Gängfräs

Från gängning till kärnhålsborrning
100–300 m/min | M8: fz 0,07–0,12

3. Borrande gängfräs

Kombinera och spara tid
100–400 m/min | M8: fz 0,03–0,12

4. Rullgängtapp

Kraftigare gänga med formning
20–60 m/min

Statorhål i elmotorhus

Följande verktyg används för statorborrhål i elmotorhus: Spindelverktyg (1), 3D-utskriven kompositsvarvbom (2, uppe till vänster och höger), konventionellt uppborrningsverktyg (2, nere till vänster och höger), special-U-axel (3, upptill), U-axel med tillsatsverktyg (3, nertill) och skjutverktyg (4).

2. Fräsning och borrning i batteritråget

Batterier i el- och hybriddrivna fordon kräver noggrann skötsel för att hålla länge och vara säkra att använda. Här är tunnväggiga batteritråg av höghållfasta aluminiumlegeringar det naturliga valet, eftersom detta är det lättaste materialet. Med tanke på det stora antalet borrhål och gängningar som behövs, är det viktigt att välja ett hållbart och innovativt verktygssystem, för att inte överskrida budgeten. De långa underlagsytorna i batteritrågslocket ställer även krav på hastigheten. 
Våra HSC- och HPC-testade fräsverktyg uppfyller mer än väl alla hastighetskrav.

1. PKD-pinnfräs

Fräsning av modulunderlagsytor

 • Viktigast vid bearbetningen är att få det jämnt och gradfritt
 • Många tänder
 • Hårdmetallskaft för minskade vibrationer
 • 3D-utskrivet huvud som har specialformer

Tekniska data
Storlek: 10–32 mm
Typ HPC
Djup: 2,5xD; 4xD
Ap: max. 3 mm
Vc: 400–1500 m/min
Fz: 0,06–0,2 mm

2. Semi-Standard WSP-bestyckat stegborrningsverktyg

Borrning av hål för raminfästning 

 • WSP-bestyckat stegborrningsverktyg
 • Konfigurerbar semi-standard produktportfölj
 • Vändskärsportfölj för aluminiumbearbetning

Vår service:

 • Kortaste leveranstid – inom 3 veckor
 • Hightech-verktyg för högsta produktivitet
 • Fasta priser på standardprisnivå

3. Borrande gängfräs

Borrning, gängning och fasning av skruvgängning i ett arbetssteg 

 • 3 verktyg i ett
 • Extremt ekonomiskt vid tillverkning av ett stort antal gängor
 • Exakt och repeterbart gängdjup
 • Upp till 50 % kortare huvudtid tack vare hög skärhastighet och matning
 • Inga spånrester i gängningen
 • HSC (High Speed Cutting) möjlig
 • Kostnadsfri TPT-APP för tillverkning av CNC-program och som verktygslokaliserare

Tekniska data
Storlek: 4–16 mm
Typ: metrisk/tum/UNC
Vc: 100–400 m/min
Fz: 0,03–0,2 mm

4. PKD-fräs HPC

Planfräsning av långa underlagsytor 

Viktigast vid bearbetningen är att få en hög och gradfri ytkvalitet

 • Märkbar reducering av bearbetningstiden med upp till 72 %
 • Additivt tillverkad fräsring för maximalt antal skär och perfekt skärvätsketillförsel
 • Högsta skärdata och maximal livslängd för kostnadseffektiv tillverkning
 • Minskad gradbildning och mjukare gång än för konventionella PKD-fräsar
 • PKD-skär kan efterbehandlas med laser
 • Finns tillgänglig som planfräs, gängfräs eller monoblockfräs från lager (Ø10 – 100 mm)

Tekniska data
Storlek: 10–100mm
Typ:Eco, Performance och HPC
Ap: max. 3 mm
Vc: 1000–4000 m/min
Fz: 0,04–0,25 mm