Fräsbearbetning av elmotorhus

1. Dragfräs MaxiMill SEC12

  • Grov- och semibearbetning | Planfräsning av spånfria komponenter
  • PKD-bestyckade vändskär, robusta och lättbearbetade
  • Plug & Play (inga inställningar)

Tekniska data
Storlek: Ø50/63/80/100/125/160 mm som standard
Typ:SEC12
Vc: 1000–3500 m/min
Fz 0,1–0,25 mm
Ap max: 8 mm 

Skärdiameter (mm) Skärhastighet (m/min)
100 2500
Varvtal (rpm)
Tänder
7958 12
Skärdjup (mm) Skärbredd (mm)
3 20
Ställvinkel
Matning per tand (mm/t)
90 0,2
Matning per varv (mm/varv) Matningshastighet (mm/min)
2,4 19100
Skärlängd (mm)
Spånvinkel
600 15
Medelspåntjocklek (mm) Huvudtid (s)
0,09 2,04
Vridmoment (Nm)
Driveffekt (kW)
35,96
31,53

2. HPC PKD-fräs

Finbearbetning av plana ytor

  • Finbearbetning av plana ytor
  • Maximal matning för korta cykeltider tack vare tillverkning av skärring med 3D-utskriftsteknik

Tekniska data
Storlek: Ø40/50/63/80/100 mm
Typ:HPC
Vc: 1000–4000 m/min
Fz: 0,04–0,12 mm
Ap max: 3 mm

Skärdiameter (mm) Skärhastighet (m/min)
100 3000
Varvtal (rpm)
Tänder
9546 32
Skärdjup (mm) Skärbredd (mm)
1 20
Ställvinkel
Matning per tand (mm/t)
90 0,12
Matning per varv (mm/varv) Matningshastighet (mm/min)
3,84 36658
Skärlängd (mm)
Spånvinkel
600 0
Medelspåntjocklek (mm) Huvudtid (s)
0,04 0,98
Vridmoment (Nm)
Driveffekt (kW)
18,28 18,23